Showing 1 - 20 results of 59 for search 'Shibli Numani, Muhammad, 1857-1914', query time: 0.09s Refine Results
 1. 1
  Lakhnaʼū : Dāʼirah-yi Adabiyah, 1922.
  1 online resource (106 p.)
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 2. 2
  L̄ahaur : M. ̲San̄aʼull̄ah ̲K̲h̄a̲n, [1949]
  174 p.
 3. 3
  Dihlī : Mat̤baʻ-i Tuḥ̣fah-yi Jannat, 1923.
  1 online resource (iv, 174 p.)
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 4. 4
  Aʻẓamgaṛh : Maʻārif Pres, 1892.
  1 online resource (2 v.)
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 5. 5
  Lahore : 1975.
  1 online resource (207 p. (p.206-207 blank))
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 6. 6
  Lakhnaʼū : Qaumī Pres, [1888]
  83 p. ; 25 cm.
 7. 7
  [1971]
  408 p. 19 cm.
 8. 8
  Aʻẓamgaṛh : Dārulmuṣannifīn, 1930-1938.
  1 online resource (8 v.)
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 9. 9
  Aʻẓamgaṛh : Dārulmuṣannifīn, 1930-1938.
  8 v. ; 24 cm.
 10. 10
  Lahore, Institute of Islamic culture, 1972.
  x, 256 p. 23 cm.
 11. 11
  Islāmābād : Naishnal Buk Fāʼūnḍeshan, [1979?]
  235 p. ; 24 cm.
 12. 12
  Dihlī : Mat̤baʻ-i Tuḥ̣fah-yi Jannat, 1923.
  iv, 174 p. ; 25 cm.
 13. 13
  Dihlī : Rangīn Pres, 1923.
  ii, 57 p. ; 24 cm.
 14. 14
  [Aʻẓamgaṛh : Dar al-Muṣannifīn], 1941.
  164 p. ; 26 cm.
 15. 15
  Dihlī : Qaumī Pres, 1923.
  ii, 128 p. ; 24 cm.
 16. 16
  London ; New York : I.B. Tauris, 2004.
  xii, 157 p. : maps ; 22 cm.
  Contributor biographical information
  Publisher description
  Table of contents only
 17. 17
  Lakhnaʼū : Maktabah-yi Shāhī, 1927.
  2 v. ; 24 cm.
 18. 18
  Āʻẓamgaṛh : Mat̤baʻ-i Maʻārif, 1918-1941.
  6 v. ; 30 cm.
 19. 19
  Aʻẓamgaṛh : Mat̤baʻ-i Maʻārif, 1940.
  vi, 220 p. ; 24 cm.
 20. 20
  Lakhnaʼū : al-Nāẓir Pres, 1919.
  vii, 102 p. ; 22 cm.

Search Tools: