Showing 1 - 20 results of 184 for search '', query time: 0.09s Refine Results
 1. 1
  Ḥaidarābād : Idārah-yi Adabīyāt-i Urdū, 1942.
  xl, 176 p. ; 20 cm.
 2. 2
  Dihlī : Ḥalqah-yi Mashāʼi Buk Ḍipo, 1922.
  ii, 176 p. ; 20 cm.
 3. 3
  Dihlī : Shamsī Pres, 1912.
  xxx, 660 p. : ill. ; 26 cm.
 4. 4
  by Ashhar, Sayyid Manẓar ʻAlī
  Published 1927
  Ḥaidarābād [India] : ʻImād Pres, 1927.
  vi, 266 p. ; 23 cm.
 5. 5
  by Ḥusain, Zavvār
  Published 1939
  Dihlī : Ḥālī Pablishing Ḥāʼūs, 1939.
  ii, 232 p. ; 22 cm.
 6. 6
  Lakhnaʼū : Maktabah-yi Shāhī, 1927.
  2 v. ; 24 cm.
 7. 7
  by Rāziqulḵẖairī
  Published 1939
  Dihlī : Matkabah-yi Jāmiʻah, 1939.
  80 p. ; 18 cm.
 8. 8
  Lāhaur : Karīmī Pres, [1923]
  ii, 264 p. : ill. ; 17 cm.
 9. 9
  Dihlī : Ḥalqah-yi Mashāʼiḵẖ Buk Ḍipo, 1922.
  140 p. ; 22 cm.
 10. 10
  Bhūpāl : Ẓillulsult̤ān Buk IjansFi, [1930]
  122 p. : ill. ; 18 cm.
 11. 11
  by Rafʻat, Sayyid Mubārizuddīn
  Published 1946
  Ḥaidarābād : Idārah-yi Dānish va Ḥikmat, 1946.
  160 p. ; 18 cm.
 12. 12
  Ḥaidarābād : Shamsulmat̤ābiʻ, [19--]
  iv, 60 p. ; 20 cm.
 13. 13
  by Tanhā, Muḥammad Yaḥyā
  Published 1924
  G̲ẖāzīyābād : Dārulishāʻat, 1924-1928.
  2 v. ; 21 cm.
 14. 14
  Published 1920
  Lakhnaʼū : Naval Kishor, [1920]
  206 p. ; 22 cm.
 15. 15
  Published 1951
  Ḥaidarābād : Farḥat Mīmoriyal Kamīṭī, 1951.
  184 p. : ill. ; 25 cm.
 16. 16
  by Premacanda, 1881-1936
  Published 1929
  Allahābad : Rām Narāʼin Laʻl, 1929.
  ii, 243 p. ; 17 cm.
 17. 17
  by Fikr Taunswi
  Published 1950
  Dihlī : Lājpat Rāʼe ainḍ Sanz, 1950.
  vi, 248 p. ; 18 cm.
 18. 18
  by Ḥasrat, 1905-1955
  Published 1939
  Lāhaur : Dārulishāʻat-i Panjāb, 1939.
  198 p. ; 17 cm.
 19. 19
  by Quraishī, Aḵẖtar
  Published 1939
  Ḥaidarābād : ʻAhd Āfrīṉ Barqī Pres, 1939.
  80 p. ; 18 cm.
 20. 20
  by ʻAlī, Caudharī Muḥammad
  Published 1951
  Lakhnaʼū : Ṣiddīq Buk Ḍipo, 1951.
  xxvi, 342 p. ; 18 cm.

Search Tools: