Showing 1 - 10 results of 10 for search 'Shīrānī, Maḥmūd', query time: 0.05s Refine Results
 1. 1
  by Shīrānī, Maḥmūd
  Published 1942
  Dihlī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū, Hind, 1942.
  iv, 272 p. ; 21 cm.
 2. 2
  by Shīrānī, Maḥmūd
  Published 1942
  Dihlī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū, Hind, 1942.
  vii, 610 p. ; 22 cm.
 3. 3
  by Shīrānī, Maḥmūd
  Published 1942
  Dihlī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū, Hind, 1942.
  1 online resource (vii, 610 p.)
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 4. 4
  by Shīrānī, Maḥmūd
  Published 1942
  Dihlī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū, Hind, 1942.
  1 online resource (iv, 272 p.)
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 5. 5
  Lāhaur : Dīvān Prinṭing Varks, 1932.
  ii, 96 p. ; 19 cm.
 6. 6
  Lāhaur : Dīvān Prinṭing Varks, 1932.
  1 online resource (ii, 96 p.)
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 7. 7
  [1966-]
  v. 25 cm.
 8. 8
  Dihlī : Nīshnal Akādamī, 1973.
  2 v. in 1 ; 25 cm.
  Other Authors: ...Shīrānī, Maḥmūd...
 9. 9
  Dihlī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū, Hind, 1944.
  iv, 100 p. ; 22 cm.
  Other Authors: ...Shīrānī, Maḥmūd, 1880-1946...
 10. 10
  Dihlī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū, Hind, 1944.
  1 online resource (iv, 100 p.)
  Other Authors: ...Shīrānī, Maḥmūd, 1880-1946...
  Center for Research Libraries
  Online Resource

Search Tools: