Showing 1 - 20 results of 455 for search '', query time: 0.03s Refine Results
 1. 1
  Published 1938
  Lāhaur : Anjuman Taʻmīr-i Adab, 1938.
  2 v. ; 22 cm.
 2. 2
  by ʻAlī, Muḥammad Ashraf
  Published 1911
  Lakhnaʼū : Nāmī Pres, 1911.
  144 p. ; 24 cm.
 3. 3
  Badāyūṉ : Niẓāmī Pres, [19--]
  xlii, 187 p. ; 22 cm.
 4. 4
  by Nadvī, ʻAbdussalām
  Published 1938
  Aʻẓamgaṛh : Dārulmuṣannifīn, 1938.
  2 v. ; 24 cm.
 5. 5
  by Muhaẕẕab Lakhnavī, 1909-
  Published 1946
  Lakhnaʼū : Anjuman Muḥāfiẓ-i Urdū, 1946.
  ii, 208 p. ; 18 cm.
 6. 6
  Published 1937
  Ḥaidarābād : ʻAbdushshakūr Shaidā, 1937.
  xvi, 246 p. ; 24 cm.
 7. 7
  Lakhnaʼū : Nāmī Pres, 1932.
  ii, 48 p. ; 22 cm.
 8. 8
  Published 1953
  Naʼī Dihlī : Inḍiyan Liṭracar Sūsāʼiṭī, 1953.
  224 p. ; 18 cm.
 9. 9
  Published 1935
  Ḥaidarābād : Idārah-yi Adabiyāt-i Urdū, 1935-
  v. <1-2, 4 > : ill. ; 23 cm.
 10. 10
  Aʻẓamgaṛh : Dārulmuṣannifīn, 1923.
  iv, 546 p. ; 23 cm.
 11. 11
  Published 1937
  Badāʼiyūṉ : Niẓāmī Pres, 1937.
  x, 308, [4] p. ; 18 cm.
 12. 12
  Published 1936
  Ḥaidarābād : ʻAhd Āfrīṉ Pres, 1936.
  xvi, 123 p. ; 18 cm.
 13. 13
  Lakhnaʼū : Munshī Naval Kishor, 1917.
  ii, 110 p. ; 25 cm.
 14. 14
  by Āsī, ʻAbdulbārī
  Published 1942
  Allāhābād : Hindustānī Ikaiḍemī, 1942.
  xxxvii, 128 p. ; 24 cm.
 15. 15
  Lakhnaʼū : Hamdam Barqī Pres, [19--]
  ii, 56 p. ; 22 cm.
 16. 16
  Ḥaidarābād : Shamsulislām Pres, 1930.
  xivi, 94 p. ; 18 cm.
 17. 17
  Dihlī : Maktabah-yi Jāmiʻah, 1946.
  xxiii, 365 p. : ill. ; 18 cm.
 18. 18
  Dihlī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū, Hind, 1949.
  viii, 398 p. ; 20 cm.
 19. 19
  Published 1952
  Dihlī : Maktabah-yi Shāhrah, 1952.
  398 p. ; 18 cm.
 20. 20
  Lakhnaʼū : Uttar Pradesh Urdū Akādmī, 1982.
  528 p., [1] leaf of plates : port. ; 18 cm.

Search Tools: