Rāingān kānprachum rư̄ang khwāmlāklāi thāng chīwaphāp thāng kānkasēt : phūphasom kēsō̜n læ sing mī chīwit nai din : Wansuk thī 22 Singhākhom Phō̜.Sō̜. 2551 Rōngrǣm Mārūai Kādēn Krung Thēp

Proceedings of a conference on agro-biological diversity of pollinators and soil biology in Thailand.

Saved in:
Bibliographic Details
OCLC:861072038
Corporate Author: Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Khwāmlāklāi thāng Chīwaphāp
Language:Thai
Published: [Krung Thēp : Samnak Khwāmlāklāi thāng Chīwaphāp, Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, Krasūang Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2552 i.e. 2009]
Edition:[Phim khrang rǣk]
Format:

Government Document Conference Proceeding Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Item List

Description Local Call Number Status
E-16197 Available by Request