Showing 1 - 5 results of 5 for search 'Vseso︠i︡uzna︠i︡a akademi︠i︡a s.-kh. nauk im. V.I. Lenina, In-t zashchity rasteniĭ', query time: 0.07s Refine Results
 1. 1
  Trudy po zashchite rasteniĭ. Bulletin of plant protection
  Труды по защите растений. Bulletin of plant protection.
  Leningrad : Vseso︠i︡uzna︠i︡a akademi︠i︡a s.-kh. nauk im. V.I. Lenina, In-t zashchity rasteniĭ
  ...Vseso︠i︡uzna︠i︡a akademi︠i︡a s.-kh. nauk im. V.I. Lenina, In-t zashchity rasteniĭ...
 2. 2
  Trudy po zashchite rasteniĭ. Bulletin of plant protection
  Труды по защите растений. Bulletin of plant protection.
  Leningrad : Vseso︠i︡uzna︠i︡a akademi︠i︡a s.-kh. nauk im. V.I. Lenina, In-t zashchity rasteniĭ
  v. : ill. ; 25-26 cm.
  ...Vseso︠i︡uzna︠i︡a akademi︠i︡a s.-kh. nauk im. V.I. Lenina, In-t zashchity rasteniĭ...
 3. 3
  Trudy po zashchite rasteniĭ. Bulletin of plant protection
  Труды по защите растений. Bulletin of plant protection.
  Leningrad : Vseso︠i︡uzna︠i︡a akademi︠i︡a s.-kh. nauk im. V.I. Lenina, In-t zashchity rasteniĭ
  ...Vseso︠i︡uzna︠i︡a akademi︠i︡a s.-kh. nauk im. V.I. Lenina, In-t zashchity rasteniĭ...
 4. 4
  Trudy po zashchite rasteniĭ. Bulletin of plant protection
  Труды по защите растений. Bulletin of plant protection.
  Leningrad : Vseso︠i︡uzna︠i︡a akademi︠i︡a s.-kh. nauk im. V.I. Lenina, In-t zashchity rasteniĭ
  ...Vseso︠i︡uzna︠i︡a akademi︠i︡a s.-kh. nauk im. V.I. Lenina, In-t zashchity rasteniĭ...
 5. 5
  Trudy po zashchite rasteniĭ. Bulletin of plant protection
  Труды по защите растений. Bulletin of plant protection.
  Leningrad : Vsesoi︠u︡znai︠a︡ akademii︠a︡ s.-kh. nauk im. V.I. Lenina, In-t zashchity rasteniĭ
  1 online resource (v.) : ill., tables.
  ...Vsesoi︠u︡znai︠a︡ akademii︠a︡ s.-kh. nauk im. V.I. Lenina, In-t zashchity rasteniĭ...
  Center for Research Libraries: v.1-6 (1932-1934)
  Online Resource

Search Tools: