Showing 1 - 20 results of 142 for search 'Kokuritsu Kokkai Toshokan,', query time: 0.06s Refine Results
 1. 1
  Kokuritsu Kokkai Toshokan kōhō
  国立国会図書館公報
  [Japan] : Kokuritsu Kokkai Toshokan,
  v. : ill. ; 30 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan,...
 2. 2
  Published 1952
  Tōkyō : Kokuritsu Kokkai Toshokan, Shōwa 27 [1952]
  1 online resource (131 pages) : illustrations.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan,...
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 3. 3
  Zasshi kiji sakuin. Japanese periodicals index
  雑誌記事索引. Japanese periodicals index.
  Published 1950
  Tōkyō : Kokuritsu Kokkai Toshokan, 1950-1965.
  15 v. ; 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan,...
 4. 4
  Tokyo : Kokuritsu Kokkai Toshokan,
  v. ; 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan,...
 5. 5
  Ueno Toshokan Kaikan Hachijūnen Kinen Shuppan Bunka Tenjikai mokurok
  上野図書館開館八十年記念出版文化展示会目錄 /
  Published 1952
  Tōkyō : Kokuritsu Kokkai Toshokan, Shōwa 27 [1952]
  131 pages : illustrations ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan,...
 6. 6
  Shoshi Sāvisu Kairyō Iinkai gijiroku
  書誌サーヴィス改良委員會議事錄
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan.
  v. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan....
 7. 7
  Chiri Tenrankai chinretsu mokuroku; chizu to mokei [bunka Nihon kinen]
  地理展覽會陳列目錄; 地圖と模型 [文化日本記念]
  Published 1948
  T̄okȳo, Kokuritsu Kokkai Toshokan, Sh̄owa 23 (1948)
  [4], 45 p. 18 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan,...
 8. 8
  Me de miru sekai no toshokan : mokuroku to kaidai
  目で見る世界の図書館 : 目錄と解題 /
  Published 1953
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan, 1953.
  25 p. ; 27 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan,...
 9. 9
  Zasshi kiji sakuin = Japanese periodicals index
  雑誌記事索引 = Japanese periodicals index.
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan, Shōwa 24-25 [1949-50]
  v. ; 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan,...
 10. 10
  Ongaku Bunka Shirȳo Tenrankai mokuroku; kaisetsu tsuki
  音樂文化資料展覽会目錄; 解說つき
  Published 1950
  [T̄okȳo] Kokuritsu Kokkai Toshokan [1950]
  7, 202, 23 p. illus. (part col.), geneal. tables 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan...
 11. 11
  Shūsho tsūhō
  收書通報 /
  Tōkyō : Kokuritsu Kokkai Toshokan.
  v.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan....
 12. 12
  Kokuritsu Kokkai Toshokan nenpō = Annual report of the National Diet Library
  国立国会図書館年報 = Annual report of the National Diet Library.
  Published 1948
  Tōkyō : Kokuritsu Kokkai Toshokan, Shōwa 23 [1948]-
  v. : ill. ; 26-30 cm.
  Later issues also available online.
  Also issued online.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan,...
 13. 13
  Kokuritsu Kokkai Toshokan h̄oki ȳoran : Sh̄owa 29-nen 11-gatsu 1-nichi genzai
  国立国会図書館法規要覧 : 昭和二十九年十一月一日現在
  Published 1955
  T̄okȳo : Kokuritsu Kokkai Toshokan, Sh̄owa 30 [1955]
  8, 461 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan,...
 14. 14
  Kokuritsu Kokkai Toshokan shozō shinbun mokuroku
  国立国会図書館所蔵新聞目錄
  Tōkyō] Kokuritsu Kokkai Toshokan.
  v. 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan....
 15. 15
  Kagaku gijutsu bunken sābisu. Science & technology information service
  科学技術文献サービス. Science & technology information service.
  [Tōkyō] Kokuritsu Kokkai Toshokan.
  no. ill. 26 cm.
  Also issued online.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan....
 16. 16
  Kokunai shuppanbutsu mokuroku
  国內出版物目錄
  [Tokyo] Kokuritsu Kokkai Toshokan.
  26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan....
 17. 17
  [Tōkyō, Kokuritsu Kokkai Toshokan, etc.]
  no. ill. 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan, etc.]...
 18. 18
  Kokuritsu Kokkai Toshokan z̄o Ch̄ugoku chih̄oshi s̄oroku k̄o
  国立国会図書館蔵中国地方志綜錄稿
  Published 1950
  T̄okȳo : Kokuritsu Kokkai Toshokan Sanshoshibu, Sh̄owa 25-39 [1950-1964]
  17 v. in 4 ; 28 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Sanshoshibu,...
 19. 19
  Gyōsei shihō kaku bumon shibu toshokan yōran
  行政司法各部門支部図書館要覽
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Shibu Toshokanbu, Shōwa 24 [1949]
  139 p., [1] folded leaf of plates ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Shibu Toshokanbu,...
 20. 20
  Shoshi s̄avisu : sono genkȳo to kaizen no kan̄osei
  書誌サーヴィス : その現況と改善の可能性
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ukeire Seiribu, 1950.
  81, 18 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ukeire Seiribu,...

Search Tools: