Showing 1 - 20 results of 113 for search 'Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,', query time: 0.07s Refine Results
 1. 1
  Beika seisaku nenpȳo : tsuketari bunken mokuroku
  米價政策年表 : 附文献目錄
  by Abo, Takao, 1917-
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  192 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 2. 2
  Shokurȳo mondai tokush̄u
  食糧問題特集
  Published 1957
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 32 [1957]
  318 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 3. 3
  R̄osoh̄o, r̄och̄oh̄o kaisei iken ni kansuru ch̄osa kekka ichiran
  労組法。労調法改正意見に関する調查結果一覽
  Published 1952
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 27 [1952]
  21 p. ; 19 x 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 4. 4
  Jieiken ni kansuru kokusaih̄o gakusha no shosetsu
  自衞權に關する國際法學者の諸說
  Published 1951
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  51 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 5. 5
  Amerika keizai jijō : 8-gatsu oyobi 9-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 8月及び9月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  84 p., [1] leaf of plates ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 6. 6
  Hōrei sakuin
  法令索引 /
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, 1949.
  1 v. ; 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 7. 7
  Zaisei kinʼȳu ni kansuru S̄oshireibu j̄uȳo shirei oyobi ts̄utatsush̄u
  財政金融に関する総司令部重要指令及び通達集.
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  49 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 8. 8
  Amerika keizai jijō : 4-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 4月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  40 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 9. 9
  Seidoku no yushutsu shink̄osaku
  西独の輸出振興策
  Published 1953
  T̄okȳo : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 28 [1953]
  43 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 10. 10
  K̄owa mondai ni kansuru kokunai ronch̄o
  講和問題に関する國內論調
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25-26 [1950-1951]
  3 v. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 11. 11
  Igirisu no fukk̄o to shakai minshu shugi
  イギリスの復興と社会民主主義
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  64 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 12. 12
  Beikoku ni okeru K̄oeki Jigȳo Iinkai no gaikan
  米国における公益事業委員会の槪観
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  [3], 39 p. (some folded) ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 13. 13
  N̄ogȳo kȳod̄o kumiai no keiei fushin
  農業協同組合の経營不振
  by Iinuma, Jir̄o, 1918-
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  110 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 14. 14
  Kokusai kankei kara mita chosaskuken mondai
  國際關係から見た著作權問題
  by Tayama, Shigeru, 1912-
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  102 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 15. 15
  K̄oshinchi kaihatsu enjo keikaku to Ajia ni taisuru kanren
  後進地開発援助計画とアジアに対する関連
  by Fujii, Masao, 1912-
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  72 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 16. 16
  K̄owa mondai ni kansuru kaigai ronch̄o
  講和問題に関する海外論調
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  91 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 17. 17
  Gaikoku k̄owan r̄od̄o jij̄o to k̄owan r̄od̄oh̄o
  外国港湾勞働事情と港灣労働法
  Published 1952
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 27 [1952]
  175 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 18. 18
  Amerika keizai jijō : 5-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 5月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, 1950.
  46 p., [1] leaf of plates ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 19. 19
  ̄Obei kakkoku no senkyo seido
  欧米各國の選挙制度
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  161 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 20. 20
  Kokkai t̄okei teiȳo
  国会統計提要
  Published 1949
  T̄okȳo : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]-Sh̄owa 57 [1982]
  34 v. ; 18 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...

Search Tools: