Showing 1 - 7 results of 7 for search 'Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa [oyobi] Rippō Kōsakyoku,', query time: 0.08s Refine Results
 1. 1
  Waga kuni no bijutsu gyōsei
  わが國の美術行政
  Published 1949
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa [oyobi] Rippō Kōsakyoku, Shōwa 24 [1949]
  153 p. (some folded) ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa [oyobi] Rippō Kōsakyoku,...
 2. 2
  Waga kuni ni okeru jinken kankei no nenpȳo Nihonkoku Kenp̄oka ni okeru jinken hosh̄o ni kansuru h̄orei no zufu furoku Jinken Shirȳo Tenjikai gaikan
  わが國における人權關係の年表 日本國憲法下における人權保障に關する法令の圖譜 附錄。人權資料展示會概觀
  Published 1950
  [T̄okȳo] Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku [Sh̄owa 25 (1950)]
  39 p. 25 x 36 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 3. 3
  Refarensu
  レファレンス
  Published 1951
  T̄okȳo : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku, 1951-
  v. : ill. ; 22 cm.
  Later issues also issued online.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku,...
  Get full text
 4. 4
  Kakkoku r̄od̄o h̄osei no gaikan
  各國勞働法制の槪觀
  Published 1952
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa [oyobi] Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 27 [1952]
  207 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa [oyobi] Ripp̄o K̄osakyoku,...
 5. 5
  Chosakuken kankei dantai no d̄ok̄o
  著作権関係團体の動向
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa [oyobi] Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  103 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa [oyobi] Ripp̄o K̄osakyoku,...
 6. 6
  Nihon h̄orei sakuin = Index to the Japanese laws & regulations in force
  日本法令索引 = Index to the Japanese laws & regulations in force.
  Published 1951
  T̄okȳo-to : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku, c1951-
  v. ; 22-27 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku,...
 7. 7
  Nihon keizai shihȳo = Japan economic indicators
  日本経済指標 = Japan economic indicators.
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26- [1951-
  v. : ill. ; 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku,...

Search Tools: