Showing 1 - 11 results of 11 for search 'Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī,', query time: 0.08s Refine Results
 1. 1
  Paṭnah : Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī,
  v. ; 22 cm.
  ...Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī,...
 2. 2
  Published 1982
  Paṭnah : Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī, 1982.
  134 p. ; 22 cm.
  ...Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī,...
 3. 3
  Published 1987
  Paṭnah : Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼībrerī, 1987.
  1 v. : ill. ; 22 cm.
  ...Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼībrerī,...
 4. 4
  Published 1981
  Paṭnah : Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī, 1981.
  8, 400 p., [6] leaves of plates : ill. ; 22 cm.
  ...Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī,...
 5. 5
  Published 1981
  Paṭnah : Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī, 1981.
  1 online resource (8, 400 p., [6] leaves of plates) : ill.
  ...Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī,...
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 6. 6
  by Nehru, Motilal, 1861-1931
  Published 1982
  Paṭnah : Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī, 1982.
  P. 201-235 ; 23 cm.
  ...Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī,...
 7. 7
  Ṣuḥuf-i Ibrāhīm : taẕkirah-ʼi shuʻarāʼe Fārsī (sadah-ʼi duvāzdahum)
  صحف ابراهىم : تذکرۀ شعراى فارسى (سدۀ دوازدهم) /
  [Paṭnah] : [Khudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī], 1978.
  1 online resource (8, 146, 12 pages)
  ...[Khudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī],...
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 8. 8
  Published 1977
  Paṭnah : Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibreri, 1977-
  v. ; 22 cm.
  ...Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibreri,...
 9. 9
  Published 1993
  Pạtnah : Naʼ̄i Dill̄i : ̲Ḵhud̄a Ba̲ḵhsh Oriyaṇtal Pablik L̄aʼibrer̄i ; Taqs̄imk̄ar Maktabah-yi J̄amiʻah, 1993-
  v. <1 > ; 23 cm.
  ...̲Ḵhud̄a Ba̲ḵhsh Oriyaṇtal Pablik L̄aʼibrer̄i ; Taqs̄imk̄ar Maktabah-yi J̄amiʻah,...
 10. 10
  by Husain, Zakir, 1897-1969
  Published 1995
  Paṭnah : Naʼī Dihlī : Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī ; Taqsīmkār Maktabah-yi Jāmiʻah, 1995-<1999 >
  v. <1-4 > : ill. ; 22 cm.
  ...Ḵẖudā Baḵẖsh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī ; Taqsīmkār Maktabah-yi Jāmiʻah,...
 11. 11
  by Qamar, Ạhmad ̣Husain
  Published 1993
  Pạtnah : Naʼ̄i Dill̄i : ̲Ḵhud̄a Ba̲ḵhsh Oriyaṇtal Pablik L̄aʼibrer̄i ; Taqs̄imk̄ar Maktabah-yi J̄amiʻah, 1993-
  v. <1 > ; 23 cm.
  ...̲Ḵhud̄a Ba̲ḵhsh Oriyaṇtal Pablik L̄aʼibrer̄i ; Taqs̄imk̄ar Maktabah-yi J̄amiʻah,...

Search Tools: