Showing 1 - 20 results of 3,699 for search '', query time: 0.12s Refine Results
 1. 1
  Published 1996
  Kānčhanaburī : Sūn Sinlapawatthanatham, Sathāban Rātchaphat Kānčhanaburī, [1996]
  99 p. : ill. ; 27 cm.
 2. 2
  Published 2001
  Krung Thēp : ʻŌdīan Satō, 2544 [2001]
  481 p. ; 22 cm.
 3. 3
  Published 1992
  [Bangkok] : Samnakngān P̨̄o. P̨̄o. S̨̄o., [1992]
  216 leaves : ill. ; 29 cm.
 4. 4
  by Charnvit Kasetsiri
  Published 2000
  Krung Thēp : Samnakphim Sāithān, 2543 [2000]
  216 p. : ill. ; 22 cm. + 1 folded map.
 5. 5
  by Sujjapun, Ruenruthai
  Published 1973
  1973.
  315 p.
 6. 6
  Published 2005
  Krung Thēp : Nam ʻAks̨ōn Kānphim, 2548 [2005]
  1 v. [unpaged] : ill. ; 21 cm.
 7. 7
  Published 2016
  Krung Thēp : Mūnnithi Sayām Kammāčhon, Thanākhān Thai Phānit, 2559 [2016]
  284 pages ; 26 cm.
 8. 8
  Published 1996
  [Bangkok : B̨ōrisat Sitsatem ʻĒnčhinīaring Čhamkat, 2539 [1996]
  1 v. (various leaves) : ill., maps ; 30 cm.
 9. 9
  Published 1992
  [Phetchabun] : Nūai ʻAnurak Singw̄ætl̨̄om Sinlapakam Th̨̄ongthin, Sūn Watthanatham Čhangwat Phetchabūn, Sathāban Rātchaphat Phetchabūn, [1992]
  112 p. : ill., maps ; 29 cm.
 10. 10
  Published 1997
  K̨̄oth̨̄om̨̄o. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakh̨̄on] : Samnakngān Sathiti h̄æng Chāt, Samnak Nāyok Ratthamontrī, 2540 [1997]
  34 leaves : ill. ; 29 cm.
 11. 11
  Published 2004
  Krung Thēp : Mūnnithi Frīdrik ʻĒb̄æt læ Klum Būranā Kānr̄ængngān Sattrī, 2547 [2004]
  64 p. : col. ill. ; 27 cm.
 12. 12
  by Khūan Thūanyok
  Published 2014
  Songkhlā : Samnak Sinlapa læ Watthanatham, Mahāwitthayālai Rātchaphat Songkhlā, [2014]
  119 pages ; 21 cm.
 13. 13
 14. 14
  Rāingān sathānakān kānlamœ̄t sitthi nai kānčhatkān thīdin læ pā pī 2545-2548
  รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า ปี 2545-2548 /
  Published 2006
  Krung thēp... : Khana ʻAnukammakān, 2006.
  224 p. : ill.( some col. ill.)
 15. 15
  Krung Thēp Mahā Nakh̨ōn : Samākhom ʻAhān Chæ Yưak Kh̄æng Thai.
  v. : ill. ; 30 cm.
 16. 16
  Published 1985
  [Bangkok] : Samnakngān Sathiti h̄æng Chāt, Samnak Nāyok Ratthamontrī, [1985]
  40, 107 p. : ill. ; 32 cm.
 17. 17
  by Butsabā Kraiwichīan
  Published 1992
  [Bangkok] : Phāk Wichā Ratthaprasāsanasāt, Čhulālongk̨̄onmahāwitthayālai, [1992]
  11, 115 leaves ; 30 cm.
 18. 18
  Published 2001
  [Bangkok] : Mūnnithi Chumchon, 2544 [2001]
  3, 88 p. : ill. (some col.) ; 26 cm.
 19. 19
  by Somchōk Sawatdirak, 1944-
  Published 1997
  Krung Thēp : Samnakngān K̨ōngthun Sanapsanun Kānwičhai : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2540 [1997]
  lviii, 198 p. : ill. (some col.), maps ; 22 cm.
 20. 20
  Published 2010
  [Bangkok, Thailand] : Krom Kānsātsanā, Krasūang Watthanatham, 2553 [2010]
  251 p. : col. ill. ; 21 cm.

Search Tools: