Showing 121 - 140 results of 142 for search 'Kokuritsu Kokkai Toshokan,', query time: 0.06s Refine Results
 1. 121
  Beikoku yūbin chokin seido
  米国用便貯金制度
  Published 1951
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 26 [1951]
  28 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 2. 122
  Amerika keizai jijō : 1-gatsu
  アメリカ経済事情 : 1月
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  50 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 3. 123
  Amerika keizai jijō : 11-gatsu
  アメリカ経済事情 : 11月
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  53 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 4. 124
  Amerika keizai jijō : 2-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 2月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  54 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 5. 125
  Amerika keizai jijō : 3-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 3月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  41 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 6. 126
  Bei-Ei-Futsu zaisei seido gaiȳo
  米。英。佛。財政制度槪要
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  61 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 7. 127
  Amerika keizai jijō : 6-gatsugō oyobi 7-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 6月号及び7月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  100 p. : ill. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 8. 128
  Beikoku no senji gȳosei
  米國の戰時行政 /
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku.
  v. ; 23 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku....
 9. 129
  Beikoku ni okeru kanzen koȳo no k̄os̄o
  米国における完全雇用の構想
  Published 1959
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 34 [1959]
  70 p., [1] leaf of plates ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 10. 130
  Chōsa sokuhō
  調查速報
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,
  v. ; 22-25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 11. 131
  Waga kuni tekk̄o seisaku no hatten
  わが國鉄鋼政策の発展
  by Kobayashi, S̄ozabur̄o, 1912-
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku K̄ok̄ohan, Sh̄owa 24- [1949-
  v. <1 > ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku K̄ok̄ohan,...
 12. 132
  Waga kuni no bijutsu gyōsei
  わが國の美術行政
  Published 1949
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa [oyobi] Rippō Kōsakyoku, Shōwa 24 [1949]
  153 p. (some folded) ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa [oyobi] Rippō Kōsakyoku,...
 13. 133
  Waga kuni ni okeru jinken kankei no nenpȳo Nihonkoku Kenp̄oka ni okeru jinken hosh̄o ni kansuru h̄orei no zufu furoku Jinken Shirȳo Tenjikai gaikan
  わが國における人權關係の年表 日本國憲法下における人權保障に關する法令の圖譜 附錄。人權資料展示會概觀
  Published 1950
  [T̄okȳo] Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku [Sh̄owa 25 (1950)]
  39 p. 25 x 36 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 14. 134
  Refarensu
  レファレンス
  Published 1951
  T̄okȳo : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku, 1951-
  v. : ill. ; 22 cm.
  Later issues also issued online.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku,...
  Get full text
 15. 135
  Kakkoku r̄od̄o h̄osei no gaikan
  各國勞働法制の槪觀
  Published 1952
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa [oyobi] Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 27 [1952]
  207 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa [oyobi] Ripp̄o K̄osakyoku,...
 16. 136
  Chosakuken kankei dantai no d̄ok̄o
  著作権関係團体の動向
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa [oyobi] Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  103 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa [oyobi] Ripp̄o K̄osakyoku,...
 17. 137
  Nihon h̄orei sakuin = Index to the Japanese laws & regulations in force
  日本法令索引 = Index to the Japanese laws & regulations in force.
  Published 1951
  T̄okȳo-to : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku, c1951-
  v. ; 22-27 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku,...
 18. 138
  Nihon keizai shihȳo = Japan economic indicators
  日本経済指標 = Japan economic indicators.
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26- [1951-
  v. : ill. ; 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku,...
 19. 139
  Nihon ni okeru zenkokuteki shoshi ch̄osei no kairȳo to sono kokusaiteki shoshi ch̄osei to no kanren : Yunesuko no kokusaiteki shoshi ch̄osei ni kansuru kokusai kaigi no s̄oan ni ta...
  日本における全国的書誌調整の改良とその國際的書誌調整との関連 : ユネスコの国際的書誌調整に関する国際会議の草案に対する意見書 /
  Published 1950
  T̄okȳo : Kokuritsu Kokkai Toshokan Bunken Shomoku Nihon Yanesuko Ch̄osahan, Sh̄owa 25 [1950]
  2 v. ; 22 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Bunken Shomoku Nihon Yanesuko Ch̄osahan,...
 20. 140
  Kakkoku ni okeru fujin nensh̄osha r̄od̄o hogo kiteish̄u : Koksai kijun, Bei, Ei, Doku, Kan, So, Ch̄ukȳo, Nihon
  各国における婦人年少者労働保護規定集 : 国際基準, 米, 英, 独, 韓, ソ, 中共, 日本 /
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, R̄od̄osh̄o Fujin Sh̄onenkyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  205 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, R̄od̄osh̄o Fujin Sh̄onenkyoku,...

Search Tools: