Showing 61 - 80 results of 142 for search 'Kokuritsu Kokkai Toshokan,', query time: 0.08s Refine Results
 1. 61
  Gȳosei seiri no rekishi to sono keika
  行政整理の歷史とその經過
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  2 v. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 2. 62
  Nisso kokk̄o ch̄osei mondai kiso shirȳosh̄u
  日ソ国交調整問題基礎資料集
  Published 1955
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 30 [1955]
  7, 242 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 3. 63
  Infur̄eshon sh̄usokugo no keizai fukk̄o to shitsugȳo mondai : daiichiji Taisen go no Doitsu ni tsuite
  インフレーション收束後の経済復興と失業問題 : 第一次大戰後のドイツについて
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  68 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 4. 64
  Shuȳokoku no ch̄obatsu seido
  主要国の懲罰制度
  Published 1958
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 33 [1958]
  132 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 5. 65
  Waga kuni gyogȳo kinʼȳu no enkaku to genj̄o
  わが國漁業金融の沿革と現狀
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  234 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 6. 66
  Daigakuh̄oan o meguru shoron
  大學法案をめぐる諸論
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  133 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 7. 67
  Kokka hij̄o jitai to kokumin no kenri ni tsuite
  國家非常事態と國民の権利につい て
  by Fujita, Tsuguo, 1885-1967
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  54 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 8. 68
  Shiteki dokusen kinshih̄o no saikent̄o : han torasutoh̄o to shiteki dokusen kinshih̄o
  私的独占禁止法の再検討 : 反トラスト法と私的独占禁止法
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  179 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 9. 69
  Saik̄o Saibansho no kisoku seiteiken to h̄oritsu to no kankei
  最高裁判所の規則制定權と法律との関係
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  28 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 10. 70
  Chitsujo no iji oyobi h̄oritsu no shikk̄o no tame ni suru jitsuryoku no k̄oshi ni tsuite
  秩序の維持及び法律の執行のためにする実力の行使について
  by Fujita, Tsuguo, 1885-1967
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  26 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 11. 71
  Teikoku Gikai ni okeru Chosakukenh̄o kaisei shingi gaiȳo
  帝國議会における著作権法改正審議槪要
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  105 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 12. 72
  Sengo no pondo chiiki ni tsuite
  戦後のポンド地域について
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  48 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 13. 73
  Nihon saigunbi o meguru Bei-Ei no ronch̄o
  日本再軍備をめぐる米英の論調
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  113 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 14. 74
  T̄ohoku chih̄o no keizaiteki tokuch̄o
  東北地方の経済的特徵
  Published 1940
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, [194-]
  99 p., [1] leaf of plates : map ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 15. 75
  Published 1951
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 26 [1951]
  73 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 16. 76
  Keisatsu seido no kaizen ni kansuru jichitai keisatsu t̄okyoku no iken to jichitai keisatsu no jitsuj̄o
  警察制度改の改善に関する自治体警察当局の意見と自治体警察の実情
  Published 1954
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 29 [1954]
  2 v. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 17. 77
  Sengo ni okeru sanshigȳo no keizai k̄oz̄o to shomondai
  戦後における蚕糸業の経済構造と諸問題
  Published 1959
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 34 [1959]
  55 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 18. 78
  Meiji ik̄o kȳoiku bunka no t̄okei to zuhȳo
  明治以降教育文化の統計と図表
  Published 1955
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 30 [1955]
  49 p. : ill. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 19. 79
  Eikoku s̄osenkyo ni arawareta sangȳo kokuȳuka rons̄o
  英國總選挙に現れた產業國有化論爭
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  72 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 20. 80
  N̄ogȳo hojokin seisaku no suii
  農業補助金政策の推移
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  141, [30] p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...

Search Tools: