Showing 21 - 40 results of 142 for search 'Kokuritsu Kokkai Toshokan,', query time: 0.08s Refine Results
 1. 21
  Gȳosei shih̄o shibu toshokan no shiori
  行政司法支部図書館のしおり
  Published 1954
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Shibu Toshokanbu, 1954.
  16, [4] p. : ill. ; 18 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Shibu Toshokanbu,...
 2. 22
  Shoshi sāvisu : sono genkyō to kaizen no kanōsei
  書誌サーヴィス : その現況と改善の可能性
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ukeire Seiribu, 1950.
  135, 11 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ukeire Seiribu,...
 3. 23
  Published 1950
  Tōkyō : Kokuritsu Kokkai Toshokan nai Shunjīkai, Shōwa 25-nen [1950]-
  v. : ill. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan nai Shunjīkai,...
 4. 24
  Published 1951
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ippan Kōsabu, Shōwa 26 [1951]
  13 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ippan Kōsabu,...
 5. 25
  Nihon shuȳo t̄okei shirȳo kaidai : sengo no t̄okei shuppanbutsu : Sh̄owa 25-nen 8-gatsu 1-nichi genzai
  日本主要統計資料解題 : 戰後の統計出版物 : 昭和 25年 8月 1日現在
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Shibu S̄orifu T̄okeikyoku Toshokan, [1950?]
  208 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Shibu S̄orifu T̄okeikyoku Toshokan,...
 6. 26
  Shokurȳo mondai tokush̄u
  食糧問題特集
  Published 1957
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 32 [1957]
  318 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 7. 27
  R̄osoh̄o, r̄och̄oh̄o kaisei iken ni kansuru ch̄osa kekka ichiran
  労組法。労調法改正意見に関する調查結果一覽
  Published 1952
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 27 [1952]
  21 p. ; 19 x 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 8. 28
  Jieiken ni kansuru kokusaih̄o gakusha no shosetsu
  自衞權に關する國際法學者の諸說
  Published 1951
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  51 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 9. 29
  Hōrei sakuin
  法令索引 /
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, 1949.
  1 v. ; 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 10. 30
  Zaisei kinʼȳu ni kansuru S̄oshireibu j̄uȳo shirei oyobi ts̄utatsush̄u
  財政金融に関する総司令部重要指令及び通達集.
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  49 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 11. 31
  Seidoku no yushutsu shink̄osaku
  西独の輸出振興策
  Published 1953
  T̄okȳo : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 28 [1953]
  43 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 12. 32
  K̄owa mondai ni kansuru kokunai ronch̄o
  講和問題に関する國內論調
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25-26 [1950-1951]
  3 v. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 13. 33
  Igirisu no fukk̄o to shakai minshu shugi
  イギリスの復興と社会民主主義
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  64 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 14. 34
  N̄ogȳo kȳod̄o kumiai no keiei fushin
  農業協同組合の経營不振
  by Iinuma, Jir̄o, 1918-
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  110 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 15. 35
  Kokusai kankei kara mita chosaskuken mondai
  國際關係から見た著作權問題
  by Tayama, Shigeru, 1912-
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  102 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 16. 36
  K̄oshinchi kaihatsu enjo keikaku to Ajia ni taisuru kanren
  後進地開発援助計画とアジアに対する関連
  by Fujii, Masao, 1912-
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  72 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 17. 37
  K̄owa mondai ni kansuru kaigai ronch̄o
  講和問題に関する海外論調
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  91 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 18. 38
  Gaikoku k̄owan r̄od̄o jij̄o to k̄owan r̄od̄oh̄o
  外国港湾勞働事情と港灣労働法
  Published 1952
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 27 [1952]
  175 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 19. 39
  ̄Obei kakkoku no senkyo seido
  欧米各國の選挙制度
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  161 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 20. 40
  N̄orin gyogȳo kihonh̄o no h̄oseika suishin o megutte
  農林漁業基本法の法制化推進をめぐって
  Published 1959
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 34 [1959]
  23 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...

Search Tools: