Showing 1 - 7 results of 7 for search 'Kokuritsu Kokkai Toshokan,', query time: 0.02s Refine Results
 1. 1
  Igirisu no fukk̄o to shakai minshu shugi
  イギリスの復興と社会民主主義
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  64 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 2. 2
  ̄Obei kakkoku no senkyo seido
  欧米各國の選挙制度
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  161 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 3. 3
  Gȳosei seiri no rekishi to sono keika
  行政整理の歷史とその經過
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  2 v. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 4. 4
  S̄osenkyo (sen-kȳuhyaku-goj̄u--ni) ni taisuru Eikoku kaku seit̄o no senkyo sengen
  総選挙(一九五〇--二)に對する英國各政黨の選擧宣言
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  92 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 5. 5
  Ch̄ugoku no gaikan
  中國の概觀
  by Sakai, Yasushi, 1913-
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  208 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 6. 6
  Amerika no Chūtō seisaku
  アメリカの中東政策
  Published 1958
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 33 [1958]
  69 p., [2] leaves of plates : maps ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 7. 7
  Beikoku no senji gȳosei
  米國の戰時行政 /
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku.
  v. ; 23 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku....

Search Tools: