Showing 1 - 4 results of 4 for search 'Kokuritsu Kokkai Toshokan,', query time: 0.07s Refine Results
 1. 1
  K̄owa mondai ni kansuru kokunai ronch̄o
  講和問題に関する國內論調
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25-26 [1950-1951]
  3 v. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 2. 2
  K̄owa mondai ni kansuru kaigai ronch̄o
  講和問題に関する海外論調
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  91 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 3. 3
  Nisso kokk̄o ch̄osei mondai kiso shirȳosh̄u
  日ソ国交調整問題基礎資料集
  Published 1955
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 30 [1955]
  7, 242 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 4. 4
  J̄oyaku ni kansuru h̄oritsuj̄o no shomondai : gakusetsush̄u
  條約に關する法律上の諸問題 : 學說集
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  [8], 171 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...

Search Tools: