Showing 1 - 13 results of 13 for search 'Kokuritsu Kokkai Toshokan,', query time: 0.04s Refine Results
 1. 1
  Published 1952
  Tōkyō : Kokuritsu Kokkai Toshokan, Shōwa 27 [1952]
  1 online resource (131 pages) : illustrations.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan,...
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 2. 2
  Ueno Toshokan Kaikan Hachijūnen Kinen Shuppan Bunka Tenjikai mokurok
  上野図書館開館八十年記念出版文化展示会目錄 /
  Published 1952
  Tōkyō : Kokuritsu Kokkai Toshokan, Shōwa 27 [1952]
  131 pages : illustrations ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan,...
 3. 3
  Gȳosei shih̄o shibu toshokan no shiori
  行政司法支部図書館のしおり
  Published 1954
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Shibu Toshokanbu, 1954.
  16, [4] p. : ill. ; 18 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Shibu Toshokanbu,...
 4. 4
  ̄Obei kakkoku no senkyo seido
  欧米各國の選挙制度
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  161 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 5. 5
  Meiji ik̄o kȳoiku bunka no t̄okei
  明治以降教育文化の統計
  Published 1957
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 32 [1957]
  129 p., [1] folded leaf of plates ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 6. 6
  Gȳosei seiri no rekishi to sono keika
  行政整理の歷史とその經過
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  2 v. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 7. 7
  Nihon saigunbi o meguru Bei-Ei no ronch̄o
  日本再軍備をめぐる米英の論調
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  113 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 8. 8
  Meiji ik̄o kȳoiku bunka no t̄okei to zuhȳo
  明治以降教育文化の統計と図表
  Published 1955
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 30 [1955]
  49 p. : ill. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 9. 9
  R̄od̄o h̄oki kaisei ni kansuru shirȳo
  労仂法規改正に関する資料
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  63 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 10. 10
  Jigȳosha dantaih̄o no seiritsu to kaisei mondai no keii
  事業者団体法の成立と改正問題の経緯
  Published 1951
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osashitsu, Sh̄owa 26 [1951]
  144 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osashitsu,...
 11. 11
  Beika seisaku nenpȳo : tsuketari bunken mokuroku
  米價政策年表 : 附文献目錄
  by Abo, Takao, 1917-
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  192 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 12. 12
  Amerika no Chūtō seisaku
  アメリカの中東政策
  Published 1958
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 33 [1958]
  69 p., [2] leaves of plates : maps ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 13. 13
  Waga kuni ni okeru jinken kankei no nenpȳo Nihonkoku Kenp̄oka ni okeru jinken hosh̄o ni kansuru h̄orei no zufu furoku Jinken Shirȳo Tenjikai gaikan
  わが國における人權關係の年表 日本國憲法下における人權保障に關する法令の圖譜 附錄。人權資料展示會概觀
  Published 1950
  [T̄okȳo] Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku [Sh̄owa 25 (1950)]
  39 p. 25 x 36 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...

Search Tools: