Showing 1 - 5 results of 5 for search 'Kokuritsu Kokkai Toshokan,', query time: 0.03s Refine Results
 1. 1
  K̄owa mondai ni kansuru kokunai ronch̄o
  講和問題に関する國內論調
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25-26 [1950-1951]
  3 v. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 2. 2
  K̄owa mondai ni kansuru kaigai ronch̄o
  講和問題に関する海外論調
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  91 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 3. 3
  Sengo Soren no taigai seisaku
  戰後ソ連の対外政策
  Published 1948
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 23 [1948]
  173, 44 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 4. 4
  Nisso kokk̄o ch̄osei mondai kiso shirȳosh̄u
  日ソ国交調整問題基礎資料集
  Published 1955
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 30 [1955]
  7, 242 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 5. 5
  Amerika no Chūtō seisaku
  アメリカの中東政策
  Published 1958
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 33 [1958]
  69 p., [2] leaves of plates : maps ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...

Search Tools: