Showing 1 - 20 results of 54 for search '"Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;"', query time: 0.10s Refine Results
 1. 1
  Karācī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān, 1979-
  v. ; 21 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 2. 2
  by Shafīʻ ʻAqīl
  Published 1970
  Karachi, [1970]
  312 p. (p.311-312 advertisements) 23 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 3. 3
  by Ẓafarurraḥmān Dihlavī
  Published 1975
  Karachi : Anjuman Taraqqī-yi Urdū, Pākistān, 1975.
  v. : ill. ; 22 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 4. 4
  Karācī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān, 1980.
  1 online resource (112 pages)
  ...Silsilah-yi mat̤būʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 5. 5
  Dīvān-i Ḥasan Shauqī : dasvīn ṣadī hijrī meṉ Urdū shāʻirī kī rivāyat kā surāg̲ẖ
  دیوان حسن شوقى : دسوىن صدى هجرى میں اردو شاعرى کى رواىت کا سراغ /
  Karācī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān, 1971.
  194 pages ; 22 cm.
  Also issued online.
  ...Silsilah-yi mat̤būʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 6. 6
  by Dignāga, 5th cent
  Published 1967
  Karachi, [1967]
  110 p. 22 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 7. 7
  Published 1973
  Karācī : Anjuman Taraqqī Urdū Pākistān, [1973-<1981>
  v. <1-2 > ; 22 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 8. 8
  by Mīr, Mīr Taqī, d. 1810
  Published 1979
  Karachī : Anjuman-i Taraqqī-i Urdū-i Pākistān, 1979.
  196 p. ; 22 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 9. 9
  Karachi : Anjuman-i Taraqqī-i Urdū, 1977.
  14, 377 p. ; 22 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 10. 10
  1975.
  4, 252 p. ; 22 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān....
 11. 11
  by Mīr, Mīr Taqī, d. 1810
  Published 1979
  Karāchī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān, 1979.
  196 p. ; 22 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 12. 12
  Karachi, 1974.
  600 p. : port. ; 22 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 13. 13
  Karācī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū, Pākistān, 1965.
  6, 288 p. ; 22 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 14. 14
  by Jain, Gian Chand, 1923-
  Published 1954
  Karācī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū, Pākistān, 1954.
  7 microfiches.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 15. 15
  Karācī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū, Pākistān, 1974.
  2, 78 p. ; 22 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 16. 16
  Dihlī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū, Hind, 1949.
  4, 398 p. ; 22 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 17. 17
  by Premacanda, 1881-1936
  Published 1981
  Karācī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān, 1981.
  368 p. ; 22 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 18. 18
  Aurangābād : Anjuman Taraqqī-yi Urdū, [1946?]
  4, 188 p. : ill., map ; 22 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 19. 19
  Karācī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān, 1965.
  328 p. ; 22 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...
 20. 20
  Karāchī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān, 1974.
  120 p. ; 22 cm.
  ...Silsilah-yi ma̤tbūʻāt-i Anjuman Taraqqī-yi Urdū Pākistān ;...

Search Tools: