Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 119 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.86s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Kuala Lumpur, Jabatan Perangkaan.
  v. 33 cm.
 2. 2
  Được phát hành 1990
  Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan Malaysia, 1990-
  v. ; 21 x 30 cm.
 3. 3
  Được phát hành 1987
  Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan, 1987-1990.
  4 v. ; 30 cm.
 4. 4
  Được phát hành 1988
  Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan Malaysia, 1988-
  1 online resource (v.) : ill., maps.
  Center for Research Libraries: 1980/1986
  Truy cập trực tuyến
 5. 5
  Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan Malaysia,
  v. : maps ; 30 cm.
 6. 6
  Được phát hành 1990
  Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan, Malaysia, 1990-
  v. ; 30 cm.
 7. 7
  Được phát hành 1984
  Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan, 1984-
  v. ; 30-33 cm.
 8. 8
  Được phát hành 1989
  [Kuala Lumpur] : Jabatan Perangkaan, 1989.
  1 v. ; 30 cm.
 9. 9
 10. 10
  Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan,
  v. ; 33 cm.
 11. 11
  Được phát hành 1977
  Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan, -1977.
  v. ; 34 cm.
 12. 12
 13. 13
  Được phát hành 1994
  [Kuala Lumpur] : Jabatan Perangkaan, 1994-
  v. ; 30 cm.
 14. 14
  Được phát hành 1992
  [Kuala Lumpur] : Jabatan Perangkaan, 1992-1993.
  2 v. ; 30 cm.
 15. 15
  Được phát hành 1987
  [Kuala Lumpur] : Jabatan Perangkaan, 1987-1988.
  2 v. ; 30 cm.
 16. 16
  Được phát hành 1981
  Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan, [1981-
  v. : ill. ; 33 cm.
 17. 17
  Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan Malaysia,
  v. ; 30 cm.
 18. 18
  Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan, Malaysia, 19 -
  v. ; 34 cm.
 19. 19
  Kuala Lumpur, Malaysia : Jabatan Perangkaan,
  v. ; 31 cm.
 20. 20
  Được phát hành 1983
  Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan Malaysia, -[1983]
  v. ; 34 cm.

Công cụ tìm kiếm: