Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 83 για την αναζήτηση '', χρόνος αναζήτησης: 0,05δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
 1. 1
  ανά Gujarāṃwālīā, Kālīdāsa
  Έκδοση 1908
  Gujrānvālah : Āryā Pres, 1965 [1908]
  1 online resource (157 p.)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 2. 2
  ανά Tārā Siṅgha, Master, 1885-1967
  Έκδοση 1948
  Ammritasara : Mahikama Pabalisaṭī, Shromaṇī Akālī Dala, [1948]
  1 online resource (84 p.)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 3. 3
  ανά Dīpa, Dalīpa Siṅgha, 1936-
  Έκδοση 1969
  Nawīṃ Dillī : Pañjābī Buka Sṭora, [1969]
  1 online resource (306 p.)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 4. 4
  ανά Ashoka, Shamashera Siṅgha, 1904-
  Έκδοση 1974
  Srī Ammritasara : Shromaṇi Guraduārā Prabandhaka Kametī, 1974.
  1 online resource (66 pages)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 5. 5
  ανά Mohana Siṅgha, 1881-1936
  Έκδοση 1912
  Tarana Tārana : Bhāī Mohana Siṅgha Waida, 1912.
  1 online resource (56 pages)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 6. 6
  ανά Abhai Siṅgha
  Έκδοση 1934
  Ludhiāṇā : Lāhaura Buka Shāpa, [1934]
  1 online resource (235 pages)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 7. 7
  ανά Zetkin, Klara, 1857-1933
  Έκδοση 1944
  Lāhaura : Prograisiwa Pabalisharaza, 1944.
  1 online resource (104 p.)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 8. 8
  ανά Singh, Puran, 1881-1931
  Έκδοση 1973
  Ludhiāṇā, Lāhaura Buka Shāpa [1973]
  1 online resource (116, 167 p.)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 9. 9
  ανά Tagore, Rabindranath, 1861-1941
  Έκδοση 1944
  Lāhaura : Prīta Nagara Shāpa, 1944.
  1 online resource (52 pages)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 10. 10
  ανά Uttama Siṅgha, Giani
  Έκδοση 1914
  Lāhaura : Rāmacanda Lokanātha Mānakaṭāhale, 1971 [1914]
  1 online resource (381 p.)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 11. 11
  Saif al-sunnah
  سیف السنه /
  Lāhaur : Karīmī Pres, 1925.
  1 online resource (108 pages)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 12. 12
  ανά Rawela Siṅgha
  Έκδοση 1945
  Ammritasara : Ajīta Buka Ejam̆sī, 1945.
  1 online resource (140 p.)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 13. 13
  Nanakāiṇa
  ਨਾਨਕਾਇਣ /
  ανά Mohana Siṅgha, 1905-1978
  Έκδοση 1971
  Paṭiālā : Pañjābī Yūnīwarasiṭī, 1971.
  1 online resource (xii, 224 pages)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 14. 14
  ανά Jagjit Singh, 1904-1997
  Έκδοση 1941
  Tarana Tārana : Bhāī Mohana Siṅgha Waida aiṇḍa Sanaza, 1941.
  1 online resource (ii, 81 pages) : illustrations.
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 15. 15
  ανά Guradāsa, Bhai, ca. 1555-1629
  Έκδοση 1972
  Dilī : Dilī Sikha Guraduārā Boraḍa, 1972.
  1 online resource (181 p.)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 16. 16
  ανά Bishana Siṅgha
  Έκδοση 1941
  Ammritasara : Bishana Siṅgha, 1941-
  1 online resource ()
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 17. 17
  ανά Karama Siṅgha, 1884-1930
  Έκδοση 1979
  Ludhiāṇā : Lāhaura Buka Shāpa, 1979.
  1 online resource (146 pages)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 18. 18
  ανά Kalasvalia, Kartar Singh, 1882-1952
  Έκδοση 1920
  Lāhaura : Bhāī Laddhāsiṅgha aiṇḍa Sanaza, 1920.
  1 online resource (ii, 290 p.)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 19. 19
  ανά Sewā Dāsa
  Έκδοση 1962
  Paṭiālā, Bhāshā Wibhāga, Pañjāba 1962.
  1 online resource (2,202 p.)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online
 20. 20
  ανά Gandhi, Mahatma, 1869-1948
  Έκδοση 1943
  Prīta Nagara : Sam̆sāra Prīta Maṇḍala, 1943.
  1 online resource (x, 60 pages)
  Center for Research Libraries
  Διαθέσιμο Online

Εργαλεία αναζήτησης: