Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 247 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.05s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Bằng Hotā, Siddheśvara
  Được phát hành 1940
  Cuttack : Bānībhaṇḍāra, [194-?]
  1 online resource (215 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 2. 2
  Bằng Padmanābha Śrīcandana, Rājā of Bāṅki
  Được phát hành 1933
  Cuttack : Prāci Samiti, 1933.
  1 online resource (xxiv, 254, [84] pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 3. 3
  Bằng Dīnakr̥shṇa Dāsa, -approximately 1715
  Được phát hành 1953
  Cuttack : Akṣaya Bhaṇḍāra 1953.
  1 online resource (214 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 4. 4
  Bằng Debabarmā, Jagannātha
  Được phát hành 1942
  Rajkanika : The author, 1942.
  1 online resource (30 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 5. 5
  Bằng Tripāṭhī, Ananta
  Được phát hành 1930
  Cuttack : The author, 1930.
  1 online resource (201 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 6. 6
  Bằng Miśra, Keśavacandra, 1918-
  Được phát hành 1925
  Cuttack : The Utkal Sahitya Press, 1925.
  1 online resource (61 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 7. 7
  Bằng Dāsa, Jaganāthaprasāda
  Được phát hành 1951
  Cuttack : Satyanārāyaṇa Miśra, 1951.
  1 online resource (68 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 8. 8
  Bằng Miśra, Gopālacandra
  Được phát hành 1950
  Cuttack : Cuttack Student's Store, 1950.
  1 online resource (58 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 9. 9
  Bằng Siṃha, Rāmaprasāda
  Được phát hành 1946
  Cuttack : Sarasvata Press, 1946.
  1 online resource (156 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 10. 10
  Bằng Tripāṭhi, Gobinda
  Được phát hành 1941
  Cuttack : The author, 1941.
  1 online resource (262 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 11. 11
  Bằng Rāmadāsa, fl. 1770
  Được phát hành 1971
  Kaṭaka, Śrīrādhāramaṇa pustakāḷaẏa [1971]
  1 online resource (3, 482 p.) : illus.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 12. 12
  Bằng Swāi, Duryodhana
  Được phát hành 1948
  Cuttack : Orissa Book Emporium, 1948.
  1 online resource (46 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 13. 13
  Bằng Śiśuśaṅkara Dāsa, active 16th century
  Được phát hành 1929
  Cuttack : Praci samiti, 1929.
  1 online resource (xlviii, 76 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 14. 14
  Bằng Ṣaḍaṅgī, Kāśīnātha
  Được phát hành 1953
  Cuttack : Cuttack Trading Co., 1953.
  1 online resource (127 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 15. 15
  Bằng Ratha, Gobinda
  Được phát hành 1910
  Cuttack : Mukura Press, 1910.
  1 online resource (18 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 16. 16
  Bằng Padmābatī Deī
  Được phát hành 1940
  Cuttack : Umācaraṇa Mahānti, 1940.
  1 online resource (67 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 17. 17
  Bằng Giri, Haricaraṇa
  Được phát hành 1940
  Cuttack : The author, 1940.
  1 online resource (168 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 18. 18
  Bằng Miśra, Phakīra, 1925-1986
  Được phát hành 1950
  Cuttack : Utkaḷa University, 1950.
  1 online resource (126 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 19. 19
  Bằng Rāẏa, Śaśibhūshaṇa, 1876-1953
  Được phát hành 1913
  Cuttack : The author, 1913.
  1 online resource (68 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 20. 20
  Bằng Paṭṭanāẏaka, Kāḷīcaraṇa, 1898-1978
  Được phát hành 1981
  Kaṭaka : Sāthī Mahala, 1981.
  1 online resource (2, 159 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến

Công cụ tìm kiếm: