Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 57 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.17s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Bằng Voorhees, Donald S.
  Được phát hành 1985
  [Washington, D.C. : Federal Judicial Center], 1985-
  1 v. (loose-leaf) ; 28 cm.
  Also issued in microfiche.
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 2. 2
  Được phát hành 1963
  Lusaka : Government. Printer, 1963-
  1 online resource (1 volume)
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 3. 3
  Bằng Richey, Charles R.
  Được phát hành 1988
  [Washington, D.C.] : Federal Judicial Center, 1988-
  1 v. (loose-leaf) : ill. ; 28 cm.
  Also issued in microfiche.
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 4. 4
  Được phát hành 1983
  [Washington, D.C.] : Federal Judicial Center, 1983-
  1 online resource.
  Also issued in microfiche.
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 5. 5
  Được phát hành 1982
  [Washington, D.C.] : Federal Judicial Center, 1982-
  1 v. (loose-leaf) ; 23 cm.
  Also issued in microfiche.
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 6. 6
  Được phát hành 1996
  Washington, DC : Headquarters, Dept. of the Army, [1996-
  1 v. (loose-leaf) ; 28 cm.
  Also issued in microfiche.
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 7. 7
  Được phát hành 1989
  Halifax : Queen's Printer, [1989]-[2004?]
  1 online resource (12 volumes)
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 8. 8
  Được phát hành 1982
  [Washington, D.C.] : Federal Judicial Center, 1982-
  1 v. (loose-leaf) ; 23 cm.
  Also issued in microfiche.
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 9. 9
  Được phát hành 2004
  Washington, DC : Headquarters, Dept. of the Army, [2004]-
  1 online resource ( v. (loose-leaf))
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 10. 10
  Được phát hành 2001
  Washington, DC : Headquarters, Dept. of the Army, [2001-
  1 v. (loose-leaf) ; 28 cm.
  Also issued in microfiche.
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 11. 11
  Được phát hành 1947
  México : Información Aduanera de México, 1947-
  1 online resource (1 volume (loose-leaf))
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 12. 12
  Được phát hành 1974
  Port Vila, Nouvelles-Hébrides : Commissaire Résident de Sa Majesté Britannique et par le Commissaire Résident de la République française aux Nouvelles-Hébrides, [1974?-
  1 online resource.
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 13. 13
  Được phát hành 1979
  [Washington, D.C.] : Federal Judicial Center, 1979-
  v. (loose-leaf) : ill. ; 30 cm.
  Also issued in microfiche.
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 14. 14
  Được phát hành 2013
  São Paulo [Brazil] : BNM, 2013-
  1 online resource : illustrations.
  Online version
  Truy cập trực tuyến
 15. 15
  Được phát hành 2007
  Oxford ; New York : Oxford University Press, c2007-
  Also available in printed form.
  lấy văn bản
  lấy văn bản
  lấy văn bản
  Table of contents
  Connect to electronic resource
  Truy cập trực tuyến
 16. 16
  Bằng Voorhees, Donald S.
  Được phát hành 1981
  Washington, D.C. : Federal Judicial Center, 1981-
  1 online resource.
  Also issued in microfiche.
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 17. 17
  Rio de Janeiro : IPEAFRO.
  1 online resource : illustrations.
  Online version
  Truy cập trực tuyến
 18. 18
  Được phát hành 2000
  [Washington, D.C.] : Federal Judicial Center, 2000-
  1 v. (loose-leaf) ; 28 cm.
  Also issued in microfiche.
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 19. 19
  Được phát hành 1998
  Regina, Saskatchewan, Canada : Queen's Printer, 1998-
  1 online resource (16 volumes)
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 20. 20
  Bằng Sensenich, Ila Jeanne
  Được phát hành 1979
  Washington, D.C. : Federal Judicial Center : For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O., 1979-
  1 online resource.
  Also issued in microfiche.
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến

Công cụ tìm kiếm: