Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 229 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.04s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  [Edinburgh : London : [Boston] : W. Green & Sons ; Stevens & Sons ; Agents for the United States of America, the Boston Book Co., 1906]
  2 v. ; 26 cm.
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 2. 2
  Được phát hành 1855
  London : W. Maxwell, 1855-1859.
  1 online resource (4 volumes)
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 3. 3
  Bằng De Gex, J. P. (John Peter), Sir, 1809-1887
  Được phát hành 1906
  [Edinburgh : London : [Boston] : W. Green & Sons ; Stevens & Sons ; Agents for the United States of America, the Boston Book Co., 1906]
  2 v. ; 26 cm.
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 4. 4
  Bằng Phillips, T. J. (Thomas Jodrell), 1807-1889
  Được phát hành 1904
  [Edinburgh : London : [Boston] : W. Green & Sons ; Stevens & Sons ; Agents for the United States of America, the Boston Book Co., 1904]
  1 v. ; 26 cm.
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 5. 5
  Bằng De Gex, J. P. (John Peter), Sir, 1809-1887
  Được phát hành 1873
  Boston : Little, Brown, and Co., 1873.
  4 v. ; 25 cm.
  Also issued in microfiche.
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 6. 6
  Bằng De Gex, J. P. (John Peter), Sir, 1809-1887
  Được phát hành 1904
  [Edinburgh : London : [Boston] : W. Green & Sons ; Stevens & Sons ; Agents for the United States of America, the Boston Book Co., 1904]
  1 v. ; 26 cm.
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 7. 7
  Bằng Atkyns, John Tracy, ca. 1710-1773
  Được phát hành 1903
  [Edinburgh : London : [Boston] : W. Green & Sons ; Stevens & Sons ; Agents for the United States of America, the Boston Book Co., 1903]
  1 v. ; 26 cm.
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 8. 8
  Bằng Talbot, Charles Talbot, Baron, 1685-1737
  Được phát hành 1903
  [Edinburgh : London : [Boston] : W. Green & Sons ; Stevens & Sons ; Agents for the United States of America, the Boston Book Co., 1903]
  1 v. ; 26 cm.
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 9. 9
  Bằng De Gex, J. P. (John Peter), Sir, 1809-1887
  Được phát hành 1904
  [Edinburgh : London : [Boston] : W. Green & Sons ; Stevens & Sons ; Agents for the United States of America, the Boston Book Co., 1904]
  1 v. ; 26 cm.
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 10. 10
  Được phát hành 1800
  Dublin : J. Exshaw, 1800.
  1 online resource (8, [12], 691, [44] p.)
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 11. 11
  Bằng Younge, Edward
  Được phát hành 1906
  [Edinburgh : London : [Boston] : W. Green & Sons ; Stevens & Sons ; Agents for the United States of America, the Boston Book Co., 1906]
  2 v. ; 26 cm.
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 12. 12
  Bằng Williams, William Peere, 1664-1736
  Được phát hành 1826
  London : Joseph Butterworth and Son, 1826.
  1 online resource (3 volumes)
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 13. 13
  Bằng Younge, Edward
  Được phát hành 1906
  [Edinburgh : London : [Boston] : W. Green & Sons ; Stevens & Sons ; Agents for the United States of America, the Boston Book Co., 1906]
  2 v. ; 26 cm.
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 14. 14
  Bằng Ventris, Peyton, 1645-1691
  Được phát hành 1726
  [London] : D. Browne, J. Walthoe, T. Osborn, W. Mears, T. Ward, T. Woodward, and J. Hooke, MDCCXXVI [1726]
  1 online resource (2 volumes) : portrait, plates.
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 15. 15
  Bằng Drewry, Charles Stewart, 1805-1881
  Được phát hành 1906
  [Edinburgh : London : [Boston] : W. Green & Sons ; Stevens & Sons ; Agents for the United States of America, the Boston Book Co., 1906]
  1 v. ; 26 cm.
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 16. 16
  Bằng Dickens, John, Esq
  Được phát hành 1902
  [Edinburgh : London : [Boston] : W. Green & Sons ; Stevens & Sons ; Agents for the United States of America, the Boston Book Co., 1902]
  1 v. ; 26 cm.
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 17. 17
  Được phát hành 1851
  London : V. & R. Stevens and G.S. Norton, 1851-1852.
  1 online resource (2 volumes)
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến
 18. 18
  Bằng Wilson, John, 1785-1851
  Được phát hành 1904
  [Edinburgh : London : [Boston] : W. Green & Sons ; Stevens & Sons ; Agents for the United States of America, the Boston Book Co., 1904]
  2 v. in 1 ; 25 cm.
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 19. 19
  Bằng De Gex, J. P. (John Peter), Sir, 1809-1887
  Được phát hành 1904
  [Edinburgh : London : [Boston] : W. Green & Sons ; Stevens & Sons ; Agents for the United States of America, the Boston Book Co., 1904]
  4 v. 25 cm.
  lấy văn bản
  Truy cập trực tuyến
 20. 20
  Bằng Holt, John, Sir, 1642-1710
  Được phát hành 1908
  [Edinburgh : London : [Boston] : W. Green & Sons ; Stevens & Sons ; Agents for the United States of America, the Boston Book Co., 1908]
  1 v. ; 26 cm.
  LLMC Digital
  Truy cập trực tuyến

Công cụ tìm kiếm: