Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 178 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.04s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Bằng Zadek, Ignaz, b. 1858
  Được phát hành 1880
  Berlin : Gedruckt bei L. Schumacher, 1880.
  1 online resource (48, [2] p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 2. 2
  Bằng Hirsch, Selma
  Được phát hành 1926
  Berlin : E. Ebering, 1926.
  1 online resource (107 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 3. 3
  Bằng Asperger, Adam
  Được phát hành 1927
  1927.
  1 online resource (22 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 4. 4
 5. 5
 6. 6
  Bằng Rauschning, Hermann, 1887-1982
  Được phát hành 1911
  [Berlin], [E. Ebering], [1911]
  1 online resource (65 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 7. 7
  Bằng Krönig, Wolfgang, 1904-1992
  Được phát hành 1936
  Würzburg : K. Triltsch, 1936.
  1 online resource (vii, 147 pages, 16 leaves of plates) : illustrations.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 8. 8
  Bằng Solowiejczyk, Josef
  Được phát hành 1932
  [Berlin : Reuther & Reichard, 1932]
  1 online resource (110 S)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 9. 9
 10. 10
  Bằng Tien, Shu-Chih, 1905-
  Được phát hành 1935
  Berlin, 1935.
  1 online resource ([1 volume])
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 11. 11
  Würzburg, 1936.
  1 online resource (xii, 124 p., 2 l. incl. plates.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 12. 12
  Bằng Kalischer, Siegfried, 1862-
  Được phát hành 1885
  Berlin : Alb. Jacoby, 1885.
  1 online resource (90, [2] p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 13. 13
  Bằng Krüger, Paul
  Được phát hành 1885
  Berlin A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade) 1885.
  1 online resource (51 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 14. 14
  Bằng Neye, Hermann, 1894-
  Được phát hành 1929
  [Berlin] [Wirtschaftlicher Verband Deutscher Rechtsanwälte] 1929.
  1 online resource (61 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 15. 15
  Bằng Jacoby, Elfriede, 1891-
  Được phát hành 1916
  Braunschweig : Druck von G. Westermann, 1916.
  1 online resource (80 p.) : 2 maps.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 16. 16
  Bằng Leontief, Wassily, 1906-1999
  Được phát hành 1928
  Tübingen, Laupp, 1928.
  1 online resource (577-623 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 17. 17
  Bằng Paul, Alexander
  Được phát hành 1940
  Berlin : Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, 1940.
  1 online resource (164 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 18. 18
  Bằng Säbekow, Gerhard, 1908-
  Được phát hành 1931
  Berlin, Ebering [1931]
  1 online resource (79 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 19. 19
  Bằng Abou-Bakre, Abdel-Moneim, 1907-
  Được phát hành 1937
  Glückstadt : New York, J.J. Augustin, 1937.
  1 online resource (73 p.) : illus., 14 plates.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 20. 20
  Bằng Meise, Wilhelm
  Được phát hành 1928
  Berlin, 1928.
  1 online resource (pages 203, [1].) : 4 plates.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến

Công cụ tìm kiếm: