Chủ đề được đề xuất trong tìm kiếm của bạn.
Đang hiển thị 1 - 4 kết quả của 4 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.04s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Được phát hành 1964
  Philadelphia : The Society, c1964-1965.
  2 v. : ill. ; 23 cm.
  Scanned images of issues also available to subscribers of JSTOR via the World Wide Web.
 2. 2
  Philadelphia, Society for Industrial and Applied Mathematics.
  13 v. ill. 23 cm.
  Electronic version of scanned images of the back issues (beginning 1953) also available to subscribers via the World Wide Web; prepared by JSTOR.
 3. 3
  Philadelphia, Society for Industrial and Applied Mathematics.
  v. ill. 26 cm.
  Also available in an online version.
  Scanned images of back issues also available to subscribers of JSTOR via the World Wide Web.
 4. 4
  Được phát hành 1966
  Philadelphia, Pa. : Society for Industrial and Applied Mathematics, c1966-
  v. : ill. ; 23 cm.
  Also available in online versions from JSTOR and SIAM Journals Online.

Công cụ tìm kiếm: