Chủ đề được đề xuất trong tìm kiếm của bạn.
Đang hiển thị 1 - 6 kết quả của 6 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.05s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  London, Royal Statistical Society.
  9 v. ill. 25 cm.
  Scanned images of back issues also available on the World Wide Web to subscribers of JSTOR.
 2. 2
  London, Royal Statistical Society.
  50 v. ill. 22-25 cm.
  Scanned images of back issues also available on the World Wide Web to subscribers of JSTOR.
 3. 3
  London, Royal Statistical Society.
  37 v. ill. 23 cm.
  Full-text scanned reproductions of the complete run of this publication are available to subscribing institutions via the JSTOR World Wide Web site.
 4. 4
  Được phát hành 1988
  London : The Society, [c1988-
  v. : ill., ports. ; 25 cm.
  Full-text scanned reproductions of back issues of this publication are available to subscribing institutions via the JSTOR World Wide Web site.
 5. 5
  Được phát hành 1948
  London, Royal Statistical Society, 1948-
  40 v. ill., ports. 22-25 cm.
  Full-text scanned reproductions of the complete run of this publication are available to subscribing institutions via the JSTOR World Wide Web site.
 6. 6
  Được phát hành 1998
  London, U.K. : Royal Statistical Society, c1998-
  v. : ill. ; 25 cm.
  Also available online.

Công cụ tìm kiếm: