Đang hiển thị 1 - 6 kết quả của 6 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.03s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Được phát hành 1960
  New York : Institute of Management Sciences, 1960-
  4 v. : ill. ; 26 cm.
 2. 2
  Được phát hành 1990
  Providence, RI : Institute of Management Sciences, c1990-
  v. ; 26 cm.
  Also issued online.
 3. 3
  [Providence] Institute of Management Sciences.
  25 cm.
 4. 4
  Được phát hành 1982
  [Providence, R.I. : The Institute of Management Sciences and Operations Research Society of America, c1982-
  v. : ill. ; 26 cm.
  Also available to subscribers via the World Wide Web.
 5. 5
  [Providence, R.I., etc., Institute of Management Sciences]
  v. 25 cm.
  Also available to subscribers online via the World Wide Web.
 6. 6
  [Providence, R.I., Institute of Management Sciences]
  ill. 26 cm.
  Also issued online.

Công cụ tìm kiếm: