Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 104 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.04s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Shakai-rōnengaku
  社会老年学・
  Được phát hành 1974
  [Tokyo] Tōkyō-to Rōjin Sōgō Kenkyūjo, 1974-1994.
  v. 26 cm.
  Also issued online.
 2. 2
  Denshi Gijutsu S̄oḡo Kenkȳujo kenkȳu h̄okoku
  電子技術総合研究所研究報告
  Được phát hành 1970
  T̄okȳo : Denshi Gijutsu S̄oḡo Kenkȳujo, 1970-
  v. : ill. ; 26 cm.
 3. 3
  Được phát hành 1903
  Calcutta : Govt. of India, Central Publication Branch, 1903-1927.
  11 v. in 19 : ill., maps ; 33 cm.
 4. 4
  [S.l. : s.n.]
  v. : ill. ; 27 cm.
 5. 5
  Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia.
  33 cm.
 6. 6
  Nōrinshō Suisan Kōshūjo kenkyū hōkoku
  農林省水産講習所硏究報告:
  Shimonoseki.
  illus. 26 cm.
 7. 7
 8. 8
  Được phát hành 1976
  Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976.
  71 p. ; 22 cm.
 9. 9
  Jinkō dōtai tōkei
  人口動態統計
  [Tōkyō] Kōseishō Daijin Kanbō Tōkei Chōsabu.
  26 v. 26 cm.
 10. 10
  Mombushō kankōbutsu mokuroku
  文部省刊行物目錄
  [Tokyo] Mombushō
  21 cm.
 11. 11
  Dar es Salaam.
  v. 33 cm.
 12. 12
 13. 13
  Được phát hành 1980
  Washington : National Archives and Records Service, 1980.
  11 microfilm reels ; 35 mm.
  Guide
 14. 14
  Kuala Lumpur : Government of Perak,
  10 v. ; 33 cm.
 15. 15
  [Okazaki]
  illus. 26 cm.
 16. 16
 17. 17
  N̄orinsh̄o Suisan K̄osh̄ujo kenkȳu h̄okoku
  農林省水産講習所硏究報告
  Được phát hành 1952
  Shimonoseki-shi Yoshimi-cho : N̄orinsh̄o Suisan K̄osh̄ujo, Sh̄owa 27 [1952]-Sh̄owa 37 [1962]
  10 v. : ill. ; 26 cm.
 18. 18
  Kyūshū Kōgyō Daigaku kenkyū hōkoku
  九州工業大學硏究報告
  Tobata.
  illus. 27 cm.
 19. 19
  Taipei.
  illus. 25 cm.
 20. 20
  New Delhi, Library of Congress, Library of Congress Office.
  v. 28 cm.

Công cụ tìm kiếm: