Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 154 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.04s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Được phát hành 1994
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science & Technology, [1994]
  xxiii, 148 p. ; 25 cm.
 2. 2
  Được phát hành 1995
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science & Technology, [1995]
  xvii, 125 p. : ill. ; 25 cm.
 3. 3
  Được phát hành 1993
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science and Technology, [1993]
  xi, 102 p. : ill. ; 25 cm.
 4. 4
  Được phát hành 1992
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science & Technology, [1992]
  xvi, 128 p. : ill. ; 25 cm.
 5. 5
  Được phát hành 1991
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science and Technology, [1991]
  viii, 87 p. : ill. ; 25 cm.
 6. 6
  Được phát hành 1992
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science & Technology, [1992]
  xxiv, 188 p. : ill. ; 25 cm.
 7. 7
  Được phát hành 1995
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science & Technology, [1995]
  xxxiii, 198 p. : ill. ; 25 cm.
 8. 8
  Được phát hành 1996
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science and Technology, [1996]
  xi, 129 p. : ill. ; 25 cm.
 9. 9
  Được phát hành 1993
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science and Technology, [1993]
  xiii, 178 p. : ill. (some col.) ; 25 cm.
 10. 10
  Được phát hành 1992
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science & Technology, [1992]
  viii, 132 p. : ill. (some col.) ; 25 cm.
 11. 11
  Được phát hành 1990
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science and Technology, [1990]
  vii, 149 p. : ill. ; 25 cm.
 12. 12
  Được phát hành 1993
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science and Technology, [1993]
  xxxv, 274 p. : ill. (some col.) ; 25 cm.
 13. 13
  Được phát hành 1990
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, [1990]
  xii, 240 p. : ill. ; 25 cm.
 14. 14
  Được phát hành 1989
  New Delhi : Govt. of India, Ministry of Science & Technology, Dept. of Scientific & Industrial Research, [1989]
  iv, 121 p. : ill. (some col.) ; 25 cm.
 15. 15
  Được phát hành 1992
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, [1992]
  vi, 61 p. : ill. ; 25 cm.
 16. 16
  Được phát hành 1990
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, [1990]
  149 p. : ill. ; 25 cm.
 17. 17
  Được phát hành 1993
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science and Technology, [1993]
  vi, 69 p. : ill. ; 25 cm.
 18. 18
  Được phát hành 1995
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science & Technology, [1995]
  xviii, 312 p. : ill. ; 25 cm.
 19. 19
  Được phát hành 1993
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, [1993]
  xix, 217 p. : ill. (some col.) ; 25 cm.
 20. 20
  Được phát hành 1996
  New Delhi : Govt. of India, Dept. of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science and Technology, [1996]
  81 p. : ill. ; 25 cm.

Công cụ tìm kiếm: