Mostrando 1 - 20 resultados de 230 para a busca '', tempo de busca: 0.03s Refinar Resultados
 1. 1
  Publicado em 1997
  [Bangkok : Samākhom Sētthasāt Thammasāt, 1997]
  60 p., [4] p. of plates : ill. (some col.) ; 30 cm.
 2. 2
  Publicado em 2004
  Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā, 2547 [2004]
  119 p. : ill. ; 30 cm.
 3. 3
  por Prawēt Wasī
  Publicado em 2007
  Nonthaburī : Sathāban Phatthanā læ Raprō̜ng Khunnaphāp Rōngphayābān, [2007]
  71 p. : ill. (some col.) ; 22 cm.
 4. 4
  Publicado em 2007
  [Bangkok, Thailand] : Samnak Phang Mư̄ang Rūam læ Phang Mư̄ang Chapho̜ : Samnak Witsawakam Phang Mư̄ang : Samnak Phatthanā Māttrathān, 2550 [2007]
  1 v. (various pagings) : ill., col. maps ; 30 cm.
 5. 5
  Publicado em 2002
  Krung Thēp, Thailand : Samnakngān Phatthanā Māttathān R̄ængngān læ K̨ōng Wichākān læ Ph̄ænngān, Krom Sawatdikān læ Khumkhr̨ōng R̄ængngān, 2545 [2002]
  130 p. : ill. ; 29 cm.
 6. 6
  Publicado em 2000
  Krung Thēp : Klum Ngān Patirūp Kānsưksā Khan Ph̄ưnthān, Samnakngān Khana Kammakān Kānsưksā h̄æng Chāt, Samnak Nāyok Ratthamontrī, 2543 [2000]
  32 p. ; 22 cm.
 7. 7
  Publicado em 2011
  [Bangkok : Mūnnithi Sayām Kammāčhon], 2554 [2011]
  356 pages ; 27 cm.
 8. 8
  Publicado em 2010
  Krung Thēp : Klum Nayōbāi Kānsưksā Mahaphāk, Samnak Nayōbāi dān Kānsưksā Mahaphāk, Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, 2553 [2010]
  44, 180 pages ; 22 cm.
 9. 9
  Publicado em 2009
  [Chīang Rāi] : Mahāwitthayālai Rātchaphat Chīang Rāi, 2552 [2009]
  756 p. : ill. ; 30 cm.
 10. 10
  Publicado em 2006
  [Bangkok, Thailand] : Sathāban Kotmāi ʻĀyā, Samnakngān ʻAiyakān Sūngsut rūam kap Sūn Kotmāi Sukkhaphāp læ Čhariyasāt, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, [2006]
  1 v. (various pagings) ; 30 cm.
 11. 11
  Publicado em 2001
  [Phūket, Thailand] : H̨ōkānkhā Čhangwat Phūket, 2001.
  98 p. : ill. ; 30 cm.
 12. 12
  Publicado em 2007
  ʻUbon R̄atchath̄an̄i : Mah̄awitthaȳalai ʻUbon R̄atchath̄an̄i, Mah̄awitthaȳalai R̄atchaphat ʻUbon R̄atchath̄an̄i, 2550 [2007]
  276 p. : ill., maps ; 21 cm.
 13. 13
  Publicado em 1995
  [Bangkok] : Khana Sētthasāt, Čhulālongk̨̄onmahāwitthayālai, [1995]
  48 leaves ; 29 cm.
 14. 14
  Publicado em 2011
  Nonthaburī : Samnakngān Patirūp, 2554 [2011]
  6, 64 pages ; 30 cm.
 15. 15
  Publicado em 1995
  [N̜̄ong Khāi] : Bangkok : H̜̄okankha Čhangwat N̜̄ong Khāi ; Nangsưphim Phūčhatkān Rāiwan, 2538 [1995]
  1 v. (various pagings) ; 31 cm.
 16. 16
  Publicado em 1995
  [Bangkok] : Samnakngān Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khr̨ōpkhrūa, Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong kh̨ōng Manut, [1995]
  296 p. ; 21 cm.
 17. 17
  Publicado em 2009
  [Bangkok, Thailand?] : Sūn Sưksā Santiphāp læ Khwāmkhatyǣng, Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai : Mūnnithi Frīdrit Naoman : Samnak Santhiwithī læ Thammāphibān, Sathāban Phra Pokklao, [2009]
  59 p. ; 22 cm.
  Table of contents only
 18. 18
  Publicado em 2012
  Nakhō̜n Pathom : Samnakngān Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon, Sathāban Phatthanā Sukkhaphāp ʻĀsīan, Mahāwitthayālai Mahidon, 2555 [2012]
  96 pages : illustrations ; 21 cm.
 19. 19
  Publicado em 1994
  Krung Thēp : Samnakngān Khana Kammakān Songs̄œm læ Prasānngān Sattrī h̄ængchāt, Samnakngān Palat Samnak Nayok Ratthamontrī : Yūnisēp, 1994.
  78 p. : col. ill. ; 27 cm.
 20. 20
  Publicado em 2016
  Chīang Mai : Sūn Sưksā Chāttiphan læ Kānphatthanā, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2559 [2016]
  120 pages ; 21 cm.

Ferramentas de busca: