Showing 1 - 20 results of 176 for search '', query time: 0.04s Refine Results
 1. 1
  Karachi.
  v. 24 cm.
 2. 2
  Karachi, Maktab-i-Afkar.
  ill. 25 cm.
 3. 3
  New Delhi : Jāmiʻah Millliyah Islāmiyah.
  volumes ; 25 cm.
 4. 4
  Karācī : Faṣīḥah Ḥasan,
  v. : ill. ; 24 cm.
 5. 5
  Karācī, Anjuman-ī Taraqqī-yi Urdū Pākistān.
  25 cm.
 6. 6
  Lakhnaʼū : Uttar Pradesh Urdū Akādmī,
  v. ; 23 cm.
 7. 7
  Published 1977
  Naʼī Dihlī : Tanāẓur Pablīkeshanz, [1977-
  v. ; 23 cm.
 8. 8
  Karācī : ̤Ziyā Barqī Pares,
  v. : ill. ; 24 cm.
 9. 9
  Alīgarh [India] : Idārah-i ʻUlūm-i Islāmīyah, Muslim Yunīvarsiṭī,
  v. ; 25 cm.
 10. 10
  Fannīyāt
  فنيات
  Published 1937
  Lāhaur : Gavarnmenṭ Kālij āf Ṭīknālūjī, [1937]-
  volumes : illustrations ; 25 cm.
 11. 11
  Hyderabad, India, Idārah-yi Adabiyāt-i Urdū
  25 cm.
  Center for Research Libraries: v.39, no.11/12-v.40, no.1 (Nov/Dec 1976-Jan 1977)
  Online Resource
 12. 12
  [Dihlī : Ja. Aḥmad],
  v. ; 21 cm.
 13. 13
  Karācī : Qamar Jamīl,
  v. ; 25 cm.
 14. 14
  Bambʼī : Shams Kanval,
  v. : ill. ; 25 cm.
 15. 15
  Lāhaur [i.e., Lahore : Faz̤lurrāḥmān Naʻim Ṣiddīqī]
  v. ; 24 cm.
 16. 16
  Published 1984
  Lāhaur : Maktabah-yi Merī Lāʼibrerī, 1984-
  v. ; 22 cm.
 17. 17
  al-Ḥaīdar
  الحيدر
  Karachi : [publisher not identified]
  volumes : illustrations ; 24 cm.
 18. 18
  Udaipūr, Rājasthān : Rājasthān Sāhityah Akāḍmī,
  v. ; 25 cm.
 19. 19
  Published 1978
  Lāhaur : Qaumī Pablisharz, 1978-
  v. : ill. ; 28 cm.
 20. 20
  Karācī, ʼĀrif Niyāzī
  22-25 cm.

Search Tools: