Showing 1 - 20 results of 361 for search '', query time: 0.03s Refine Results
 1. 1
  Krung Thēp Mahā Nakh̨̄on : K̨̄ong Banchī Prachāchāt, Samnakngān Khana Kammakān Phatthanakān Sētthakit l̄æ Sangkhom h̄æng Chāt,
  v. ; 28 cm.
 2. 2
  [Bangkok] : National Statistical Office, Office of the Prime Minister,
  v. ; 31 cm.
 3. 3
  Krung Thēp [Bangkok] : Krom Pasusat.
  volumes ; 30 cm.
 4. 4
  Krung Thēp Mahā Nakh̨̄on : Mūnnithi Chūai Khonngān Khonsong Sinkhā ʻOk,
  v. : ill. ; 30 cm.
 5. 5
  [Bangkok] : Samnakngān Sētthakit Kānkaset,
  v. : ill. ; 30 cm.
 6. 6
  ʻUdō̜n Thānī : Samnak Wāngphǣn læ Phatthanā, Mahāwitthayālai Rātchaphat ʻUdō̜n Thānī
  v. : ill. ; 30 cm.
 7. 7
  Krung Thēp Mahā Nakh̨ōn : Samākhom ʻAhān Chæ Yưak Kh̄æng Thai.
  v. : ill. ; 30 cm.
 8. 8
  [Ayutthaya] : Čhangwat Phra Nakh̨̄on Sī ʻAyutthayā,
  v. : ill. (some col.) ; 30 cm.
 9. 9
  [ʻĀng Th̨̄ong] : Samnakngān Phānit Čhangwat ʻĀng Th̨̄ong, Krasūang Phānit,
  v. : maps ; 30 cm.
 10. 10
  [Krungthēp] : K̨ōng ʻĒkkasān læ Wičhai, Saphā Khāth̨ōlik h̄æng Prathēt Thai ph̄ưa kānphatthanā,
  v. : ill. ; 26 cm.
 11. 11
  Pathum thānī : Khana Nithētsāt, Mahāwitthayālai Rangsit.
  v. ; 21-26 cm.
 12. 12
  Chīang Mai : Banditsưksa, Khana Witthayāsāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai.
  v. : ill. ; 30 cm.
 13. 13
  Phra Nakh̨ōn : Thanākhān Krung Thēp Čhamkat,
  v. : ill. ; 28 cm.
 14. 14
  Krung Thēp Mahā Nakh̨ōn : Samākhom Yuwa Mutsalim h̄æng Prathēt Thai.
  v. : ill. ; 30 cm.
 15. 15
  Nonthaburī : B̨ōrisat Serīwan Hōlding Čhamkat,
  v. : ill. ; 29 cm.
 16. 16
  Chīang Mai : Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Rātchaphat Chīang Mai.
  v. : ill. ; 21 cm.
 17. 17
  [Bangkok] : Banditwitthayālai, Čhulālongk̨̄onmahāwitthayālai,
  v. ; 27 cm.
 18. 18
  Krung Thep : Krom Ch̄ưaphl̄œng Thammachāt, Krasūang Phalanngān.
  v. : col. ill. ; 30 cm.
 19. 19
  [Bangkok] : K̨̄ongphon Thahān Rāp thī 9,
  v. : ill., maps ; 27 cm.
 20. 20
  Sraburī [Thailand] : Sūn Kānthahān Mā
  v. : ill. ; 27 cm.

Search Tools: