Showing 1 - 8 results of 8 for search '', query time: 0.03s Refine Results
 1. 1
  by Shakīlurraḥmān, 1929-
  Published 1973
  [1973]
  24 p. 23 cm.
 2. 2
  Published 2007
  Dihlī : Gẖālib Insṭīṭiyūṭ, 2007.
  462 p. ; 22 cm.
  Also issued online.
 3. 3
  Published 2008
  Naʼī Dihlī : Sāhityah Akādamī, 2008.
  399 p. ; 23 cm.
 4. 4
  Published 2007
  Dihlī : Urdū Akādmī, Dihlī, 2007.
  376 p. ; 22 cm.
 5. 5
  Published 2005
  Dilhī : Sāhityah Akādmī, 2005.
  278 p. : ill. ; 23 cm.
  Also issued online.
 6. 6
  Published 2007
  Naʼī Dihlī : Sāhityah Akādmī, 2007.
  268 p. ; 23 cm.
 7. 7
  Published 1980
  Srīnagar : Naʼī Dihlī : Iqbāl Inṣṭīṭiyūt, Kashmīr Yūnīvarsiṭī ; taqsīmkar, Maktabah-yi Jāmiʻah, 1980.
  255 p. ; 22 cm.
 8. 8
  Published 1981
  Srīnagar : Naʼī Dihlī : Iqbāl Insṭīṭiyūṭ, Kashmīr Yūnivarsiṭī ; taqsīmkār, Maktabah-yi Jāmiʻah, 1981.
  212 p. ; 23 cm.

Search Tools: