Showing 1 - 20 results of 209 for search '', query time: 0.04s Refine Results
 1. 1
  Published 1992
  [Bangkok] : Samnakngān P̨̄o. P̨̄o. S̨̄o., [1992]
  216 leaves : ill. ; 29 cm.
 2. 2
  Published 2009
  [Krung Thēp : Samnak Khwāmlāklāi thāng Chīwaphāp, Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, Krasūang Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2552 i.e. 2009]
  50 p. : col. ill. ; 30 cm.
 3. 3
  Published 2004
  Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā, 2547 [2004]
  119 p. : ill. ; 30 cm.
 4. 4
  by Prawēt Wasī
  Published 2007
  Nonthaburī : Sathāban Phatthanā læ Raprō̜ng Khunnaphāp Rōngphayābān, [2007]
  71 p. : ill. (some col.) ; 22 cm.
 5. 5
  Published 2007
  [Bangkok, Thailand] : Samnak Phang Mư̄ang Rūam læ Phang Mư̄ang Chapho̜ : Samnak Witsawakam Phang Mư̄ang : Samnak Phatthanā Māttrathān, 2550 [2007]
  1 v. (various pagings) : ill., col. maps ; 30 cm.
 6. 6
  Published 1993
  [Bangkok] : Khana Kammakān Kānčhat Ngān Wan S̄ưsān h̄æng Chāt, [1993]
  80 p. : col. ill. ; 30 cm.
 7. 7
  by Chawīwan Pračhūapm̨o
  Published 2003
  [Krung Thēp, Thailand] : Sūn Mānutsayawitthayā Sirinth̨ōn, 2546 [2003]
  47 p. ; 29 cm.
 8. 8
  Published 2011
  [Bangkok : Mūnnithi Sayām Kammāčhon], 2554 [2011]
  111 pages ; 27 cm.
 9. 9
  Published 2004
  [Bangkok] : Mūnnithi Sāthāranasuk h̄æng Chāt, 2547 [2004]
  104 p. : ill. ; 26 cm.
 10. 10
  Published 1997
  [Bangkok : Samākhom Sētthasāt Thammasāt, 1997]
  60 p., [4] p. of plates : ill. (some col.) ; 30 cm.
 11. 11
  Published 2000
  Bāng Ramāt : Sathāban Rātchaphat Bān Somdet Čhaophrayā : Samnakphim Sārakhadī : Chomrom Rao Rak Thon Burī : Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 2543 [2000]
  1 volume (various pagings) : map ; 31 cm.
 12. 12
  Published 2012
  Nakhō̜n Pathom : Samnakngān Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon, Sathāban Phatthanā Sukkhaphāp ʻĀsīan, Mahāwitthayālai Mahidon, [2012?]
  94 pages : illustrations ; 21 cm.
 13. 13
  Published 2012
  [Bangkok,Thailand] : Klum Ngān Kitčhakān Phisēt, Samnak ʻOngkān Ratthasaphā Rawāng Prathēt, Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2555 [2012]
  56 pages ; 30 cm.
 14. 14
  Published 1995
  [N̜̄ong Khāi] : Bangkok : H̜̄okankha Čhangwat N̜̄ong Khāi ; Nangsưphim Phūčhatkān Rāiwan, 2538 [1995]
  1 v. (various pagings) ; 31 cm.
 15. 15
  Published 2016
  Chīang Mai : Sūn Sưksā Chāttiphan læ Kānphatthanā, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2559 [2016]
  120 pages ; 21 cm.
 16. 16
  Published 2007
  Krung Thēp : Čhatphim læ phœ̄iphrǣ dōi Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt, 2550 [2007]
  127 p. : ill. (some col.) ; 19 cm.
 17. 17
  Published 1995
  [Bangkok] : Samnakngān Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khr̨ōpkhrūa, Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong kh̨ōng Manut, [1995]
  296 p. ; 21 cm.
 18. 18
  Published 2009
  [Bangkok, Thailand?] : Sūn Sưksā Santiphāp læ Khwāmkhatyǣng, Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai : Mūnnithi Frīdrit Naoman : Samnak Santhiwithī læ Thammāphibān, Sathāban Phra Pokklao, [2009]
  59 p. ; 22 cm.
  Table of contents only
 19. 19
  Published 1994
  Krung Thēp : Samnakngān Khana Kammakān Songs̄œm læ Prasānngān Sattrī h̄ængchāt, Samnakngān Palat Samnak Nayok Ratthamontrī : Yūnisēp, 1994.
  78 p. : col. ill. ; 27 cm.
 20. 20
  Published 2012
  Nakhō̜n Pathom : Samnakngān Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon, Sathāban Phatthanā Sukkhaphāp ʻĀsīan, Mahāwitthayālai Mahidon, 2555 [2012]
  96 pages : illustrations ; 21 cm.

Search Tools: