Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

United Cannery, Agricultural, Packing, and Allied Workers of America. (1939). UCAPAWA news: Official publication of the United Cannery, Agricultural, Packing and Allied Workers of America. Trade Union Service.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

United Cannery, Agricultural, Packing, and Allied Workers of America. UCAPAWA News: Official Publication of the United Cannery, Agricultural, Packing and Allied Workers of America. Philadelphia: Trade Union Service, 1939.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

United Cannery, Agricultural, Packing, and Allied Workers of America. UCAPAWA News: Official Publication of the United Cannery, Agricultural, Packing and Allied Workers of America. Trade Union Service, 1939.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.