Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Allied Forces. Supreme Headquarters. Psychological Warfare Division. Kärntner Nachrichten. s.n..

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Allied Forces. Supreme Headquarters. Psychological Warfare Division. Kärntner Nachrichten. Klagenfurt [Austria: s.n..

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Allied Forces. Supreme Headquarters. Psychological Warfare Division. Kärntner Nachrichten. s.n..

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.