APA način citiranja (7. izdanje)

Der Morgen.

Čikaški stil citiranja (17. izdanje)

Der Morgen. Mannheim.

MLA način citiranja (8. izdanje)

Der Morgen.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.