Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Münchner neueste Nachrichten und Handels-Zeitung, Alpine und Sport-Zeitung, Theater- und Kunst-Chronik. Knorr & Hirth.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Münchner Neueste Nachrichten Und Handels-Zeitung, Alpine Und Sport-Zeitung, Theater- Und Kunst-Chronik. München: Knorr & Hirth.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Münchner Neueste Nachrichten Und Handels-Zeitung, Alpine Und Sport-Zeitung, Theater- Und Kunst-Chronik. Knorr & Hirth.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.