Text this: Zhong gong zi liao jian ji, 1950-1970 =