Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

You lian yan jiu suo (Kowloon, China). (1974). Zhong gong zi liao jian ji, 1950-1970 =: Clipping files on Communist China. s.n..

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

You lian yan jiu suo (Kowloon, China). Zhong Gong Zi Liao Jian Ji, 1950-1970 =: Clipping Files on Communist China. [Xianggang: s.n., 1974.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

You lian yan jiu suo (Kowloon, China). Zhong Gong Zi Liao Jian Ji, 1950-1970 =: Clipping Files on Communist China. s.n., 1974.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.