Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

(1878). Der Wecker. H. Brandt, G. Schumm & E. Steinle.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Der Wecker. San Francisco: H. Brandt, G. Schumm & E. Steinle, 1878.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Der Wecker. H. Brandt, G. Schumm & E. Steinle, 1878.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.