APA način citiranja (7. izdanje)

(1878). Der Wecker. H. Brandt, G. Schumm & E. Steinle.

Čikaški stil citiranja (17. izdanje)

Der Wecker. San Francisco: H. Brandt, G. Schumm & E. Steinle, 1878.

MLA način citiranja (8. izdanje)

Der Wecker. H. Brandt, G. Schumm & E. Steinle, 1878.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.