Lua APA (7ú heag.)

(1878). Der Wecker. H. Brandt, G. Schumm & E. Steinle.

Lua i Stíl Chicago (17ú heag.)

Der Wecker. San Francisco: H. Brandt, G. Schumm & E. Steinle, 1878.

Lua MLA (8ú heag.)

Der Wecker. H. Brandt, G. Schumm & E. Steinle, 1878.

Rabhadh: Seans nach mbeach na luanna seo go hiomlán cruinn i ngach uile chás.