Moscow news.

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
OCLC:793634711
Idioma:English
Publicat: Moscow : Newspaper and Magazine Association, [1930-1932]
Matèries:
Accés en línia:Center for Research Libraries: Jan 22-May 20, 1932
Publicació relacionada:Print version: Moscow news (Moscow, Russia : 1930)
Continuada per: Moscow daily news (Moscow, Russia : Weekly ed.)
Weekly ed. of: Moscow daily news (Moscow, Russia : Daily), May 6, 1932-May 20, 1932.
Format:

Diari Accés en línia