Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Robertson, E. C., & Farnese, A. (1986). The artistic patronage of Cardinal Alessandro Farnese (1520-89). University of London.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Robertson, Elizabeth Clare, và Alessandro Farnese. The Artistic Patronage of Cardinal Alessandro Farnese (1520-89). University of London, 1986.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Robertson, Elizabeth Clare, và Alessandro Farnese. The Artistic Patronage of Cardinal Alessandro Farnese (1520-89). University of London, 1986.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.