Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Die Union. Union, Landeszeitung CDUD.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Die Union. Dresden: Union, Landeszeitung CDUD.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Die Union. Union, Landeszeitung CDUD.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.