Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. (1946). Märkische Volksstimme: Organ der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (Ausg. Gross-Potsdam.). Märkische Druck- und Verlags-GmbH..

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Märkische Volksstimme: Organ Der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Ausg. Gross-Potsdam. Potsdam [Germany]: Märkische Druck- und Verlags-GmbH., 1946.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Märkische Volksstimme: Organ Der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Ausg. Gross-Potsdam. Märkische Druck- und Verlags-GmbH., 1946.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.