Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Daheim. [s.n..

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Daheim. Chicago, Ill.: [s.n..

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Daheim. [s.n..

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.