APA način citiranja (7. izdanje)

Daheim. [s.n..

Čikaški stil citiranja (17. izdanje)

Daheim. Chicago, Ill.: [s.n..

MLA način citiranja (8. izdanje)

Daheim. [s.n..

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.